સમયના દરવાજા


                      સમયના દરવાજા

તાઃ૩૦/૯/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરુણા કુદરતની થતાં, જીવને માનવ જન્મ મળે
સોપાન ઉજ્વળચઢીજતાં,સફળતાઆવી મળી રહે
                                     ………કરુણા કુદરતની થતાં.
બાળપણનુ વ્હાલ લેતા,પ્રીત માબાપની રહે મળી
પાપા પગલી પારખી લેતા,સ્નેહ હૈયે આવી મળે
ડગલુ માંડતાં પડીજાય ત્યાં,પ્રેમે બાળક  ઉભુ કરે
બેહાથપકડી બાથભરે,માબાપનોઉમળકો મળી રહે
                                       ……… કરુણા કુદરતની થતાં.
જુવાનીનાજ્યાં દ્વારખુલે,ત્યાં મહેનતઆવીઉભી રહે
મન લગનને સાથમાં રાખી હિંમત હૈયે આવી મળે
કરતાકામ પ્રેમથી ત્યાં,સમયના દરવાજા ખુલી રહે
મળે સફળતા ટાણેટાણે,ત્યાં પ્રેમમાબાપનો વર્ષીરહે
                                         ……..કરુણા કુદરતની થતાં.
જીંદગીની સાંકળ પકડતાં,ગૃહ સંસાર આવી મળે
એક હાથને સાથ મળે ત્યાં, જીવનની ગાડી ચાલે
કર્મબંધનના સથવારે,સમયે સંતાનનો સાથમળે
પ્રભુ પ્રેમની જ્યોત પકડતા જન્મ સફળ થઇ રહે
                                         ……..કરુણા કુદરતની થતાં.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

भगवान,ये क्या?


                        भगवान,ये क्या?

ताः३०/९/२००९                         प्रदीप ब्रह्मभट्ट

जीस धरतीपे प्यार रखा था,आज वो उछल गया
रीस्तेनाते तुट गये,और पैसोका व्यवहार हो गया
                                         ………जीस धरतीपे प्यार.
देख रहा था कब से आके, बचपनसे जवानी तक 
मिलताथा हरपल प्यारयहां,जो अबकहीं चलागया
मन लगन और मानवताका, ना कहीं संकेत रहा
उछलकुद कर आये जवानी,ना कहीं संस्कार दीखे
सच्चा प्रेम आशीशमे था,जो अब कही भाग चला
                                           ………जीस धरतीपे प्यार.
माबापका प्यार और प्रभु कृपा,जीवसे भागी दुर
देखके बच्चोका व्यवहार,अब सपने हो जाते चुर
आंखमें पानी आ जाता,और हो जाते है मजबुर
ना किनारा देखपाते जीवनका,जो आंधीसे भरपुर
भगवान ये क्या हो गया, जग कुकर्मोमें चकचुर
                                           ……..जीस धरतीपे प्यार.

=================================