બારણુ ક્યાં છે?


                      બારણુ ક્યાં છે?

તાઃ૨૩/૯/૨૦૦૯                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવદેહ પામી જીવને,જગતમાં મળી જાય સોપાન
પ્રાર્થનાના સહવાસમાં,પ્રભુ કૃપાએ શાંન્તિ મળી જાય
                                         ……..માનવદેહ પામી જીવને.
તક મળે ત્યાં જીવને, જ્યાં માનવ જન્મ મળી જાય
પકડી સાચી રાહને જીવનમાં,જન્મ સફળ થઇ જાય
પ્રભુ ભક્તિમાં પામી પ્રેમ, માનવતા મહેંકી જ જાય
જન્મ સફળ થઇજાય,જ્યાં બારણુ ભક્તિનું મળીજાય
                                       ……….માનવદેહ પામી જીવને.
સંતાનનો સહવાસ થતાં,કરુણા સ્નેહ આપી ને જાય
સંસારની સીડી ચઢતાં, પ્રેમ પતિપત્ની ને સમજાય
આતુરતાનો અંત આવતા,સહવાસ સંતાનનો થાય
આવી આંગણે સદારહે,જ્યાં પ્રેમનુ બારણુ ખુલીજાય
                                            …….માનવદેહ પામી જીવને.
ઉંચનીચના સોપાનજોતાં,દ્વેષને ઇર્ષા સાથે આવીજાય
જીવને જ્યાંદેખાય ઉજ્વળતા,ત્યાં ઇર્ષા જ મળી જાય
દ્વેષ આવે અંતરથી ત્યાં, જ્યાં માનવતા ચાલી જાય
પૃથ્વીપરની આ સીડીએ,બારણે ઇર્ષા દ્વેષ આવી જાય
                                              …….માનવદેહ પામી જીવને.
સ્વર્ગ નર્કના એ દરવાજા,જીવને દેહ મુકતા જ  દેખાય
માનવ જીવન છુટતાં અંતે, જીવની વૃત્તિએ તે ખોલાય
કર્મબંધન આવે છે સાથે,જ્યાં અવનીએ દેહ છે મુકાય
આગળ જીવેત્યાં જાવુ,સત્કર્મે બારણુ સ્વર્ગનુ ખુલીજાય
                                              ……..માનવદેહ પામી જીવને.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

વિચાર,વહેતી ગંગા


                      વિચાર,વહેતી ગંગા

તાઃ૨૩/૯/૨૦૦૯                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નીર ગંગા જમુનાના જગતમાં,અમૃત છે કહેવાય
સ્નેહદેતા પવિત્ર વિચારે,માનવજીવનછે મહેંકાય
                                           ……..નીર ગંગા જમુનાના.
માનવતાના  દરેક સોપાને, પ્રેમ પ્રેમજ છે દેખાય
સ્નેહ સાગર ભરી રહે ,ને સદા શિતળતા સહેવાય
મનમંદીરના બારણેઆવી,પ્રેમ ખોબેખોબે લઇજાય
ઉમંગને ના ઓવારો આવે,કે સ્નેહ પણ ઓછોથાય
                                           ……..નીર ગંગા જમુનાના.
કુદરતની અજબલીલા, ના કૃપા કદી જોઇ શકાય
આવી મળી જાય માનવને,ના તેનાથી સમજાય
કરતા વિચાર ભક્તિ ભાવથી, સ્નેહ સદા લહેરાય
ગંગા જમુનાના નીરજાણે,વાણી વિચારે મળીજાય
                                             ……..નીર ગંગા જમુનાના.
પ્રભુકૃપાને પામવા કાજે,મંદીર મસ્જીદમાં સૌ જાય
સરળતાનો સહવાસ મળતા,પ્રભુ ઘરમાં આવીજાય
પ્રેમનીલહેર આવી જીવનને,અમૃત પ્રેમે આપીજાય
મળે માનવીને માનવતા,ત્યાં જીવ સદગતીએજાય
                                               …….નીર ગંગા જમુનાના.

===================================

સંબંધ શીતળતાનો


                     સંબંધ  શીતળતાનો

તાઃ૨૧/૯/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શીતળ વાયરો ને શીતળ પ્રેમ,સ્નેહ  આપી  જાય
મનમાં મળે ઉમંગ અનેરો, ને જીવન મહેંકી જાય
                                              ……..શીતળ વાયરો ને.
આવજો આંગણે પ્રેમ લઇને. સ્નેહ મળશે અનેરો
મહેંક માનવતાની મળશે,નેઉજ્વળ જીવન સંગે
મુક્તિ મળશે માગણીઓથી,સ્નેહ ઉભરશે મનથી
જ્યાં શાંન્તિ આવશેદોડી,ને ભાગશે લોભ તમથી
                                               ……. શીતળ વાયરો ને.
પ્રેમની પાંપણ ખોલતા,કુદરતનીમળશે શીતળતા
શાંન્તિનોઉભરો આવશેદોડી,લઇને સાથે માનવતા
મનમાં ઉમંગ તનમાં સ્નેહ,આંખોને મળે અણસાર
પ્રેમઅને વાયરાની શીતળતા,લઇ આવે ભગવાન
                                                ……. શીતળ વાયરો ને.

=================================

ચતુરાઇની દીવાલ


                        ચતુરાઇની દીવાલ

તાઃ૨૦/૯/૨૦૦૯                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

એકડો ઘુંટતા બગડો આવ્યો,ને તગડો ત્રેવડ લાવ્યો
ચોથાની ચિંતા જ્યાં કરતો,ત્યાં પાંચડો પ્રેમ લાવ્યો
                                              ……..એકડો ઘુંટતા બગડો.
જગતનીમ છે એવો જાણે,વળગી ચાલે એક પાને બે
આવેબીજા મળવાકાજ,જે આવતાવ્યાકુળતામળીજાય
                                             ……….એકડો ઘુંટતા બગડો.
તીરથનીરખી પાવનકાજ,જ્યાં ભક્તિથી દ્રષ્ટિ કરીએ
મળી જાય મોહ માયા ત્યાં, જ્યાં ભીખ માગતા આવે
                                                 …….. એકડો ઘુંટતા બગડો.
ચતુરાઇની છે ચાર દીવાલ, સમજી વિચારી જ્યાં ચાલો
નાવ્યાધી કે ઉપાધીઆવે,જ્યાંબંધનચારદિવાલનાઆવે
                                                ……….એકડો ઘુંટતા બગડો.
બુધ્ધી દીધી પરમાત્માએ,જ્યાં સમજી વિચારી ચલાય
લાગણી મળે ને ઉજ્વળ જીવન, પાવન ઘર થઇ જાય
                                                 ………એકડો ઘુંટતા બગડો.

)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)

માયાવી લાગે સંસાર


                      માયાવી લાગે સંસાર

તાઃ૧૯/૯/૨૦૦૯                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સંસારની સાંકળ જીવને વળગે,
                         ના  તેમાંથી કોઇ છટકે
અવનીપરના આગમનેએ આવે,
                        જીવ મુક્તિ પામતા અટકે
                                 …….સંસારની સાંકળ જીવને.
ભજન ભક્તિનો સંગ મળતા,
                      જન્મ સફળતાને છે નિરખે
પરમ પ્રેમની દ્રષ્ટિ પ્રભુની,
                      માનવજીવન સદાય મહેંકે
                                   …….સંસારની સાંકળ જીવને.
કરુણા સાગરની અજબલીલા,
                     માયા સંસારને વળગી ચાલે
એક અણસાર પ્રભુ પ્રાર્થનાએ,
                     મનને માયાથી જ દુર રાખે
                                  ……..સંસારની સાંકળ જીવને.
માગણી માનવીની રહે સદાયે,
                     પ્રેમ પામવા સાચો ફરે જગે
વ્યાધી આવતી અટકે જ્યાં,
                     ત્યાં સફળતા આવી ફરી વળે
                                  …….સંસારની સાંકળ જીવને.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ભાગ્યની ભીખ


                             ભાગ્યની ભીખ

તાઃ૧૮/૯/૨૦૦૯                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દમડી,દયાને દાનની જગમાં કિંમત છે
             જીવને જગતમાં જીવવાની એમાં હિંમત છે
                                                  …….દમડી,દયાને દાનની.

દુનીયાની દોરી સંભાળવા દમડીનો ડંકો છે
            પૃથ્વી પરના કામમાં સઘળું જ તેમાં છે
અવની પરના આગમનમાં ના એંધાણ છે
            મળી જાય દમડી જીવનમાં તેની વાહવાહ છે.
                                                  …….દમડી,દયાને દાનની.

દયા જગતમાં પામવા પ્રભુને વંદન છે
           કરુણાસાગરની અજબલીલા મોટી જગમાં છે
કોણ ક્યારે કેવીરીતે પામીજાય દયા જીવે
           આવી અવનીએ મળે દયા તો તેનો ઉધ્ધાર છે
                                                  …….દમડી,દયાને દાનની.

કુદરત કેરા ન્યાયમાં ના કોઇ ભેદભાવ છે
          મળતી માયા મોહ જીવે જો તેમાં જડે જ્યોત 
જીવની જગેના ખોટ જ્યાં મોહમાયા દાનકરે
          સૃષ્ટિનીમળે અપારલીલા સંગે જીવના અંતેરહે
                                                   …….દમડી,દયાને દાનની.

=======================================

અશાંન્તિ ભાગી


                         અશાંન્તિ ભાગી

તાઃ૧૭/૯/૨૦૦૯                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દેહ દુનીયાની માયા, જગમાં ના કોઇએ છે જાણી
જીવ જગતની એ જ લીલા,પરમાત્માએ છે આણી
                                             ……..દેહ દુનીયાની માયા.
મળે જગતમાં દેહ જીવને,મોહ માયા વળગી ચાલે
કદીકકદીક મોહ તોછુટે,પણ માયાતો કદીના ભાગે
મન માનવતા સંબંધ સાચવે,ના તેમાં કોઇ વાણી
મળીજાય મમતા જ્યાંઆવી,રહેના જીવનમાંખામી
                                              ……..દેહ દુનીયાની માયા.
પશુપક્ષીની પ્રીત ન્યારી,મળી જાયએ માનવતાએ
સાચીમાયા પ્રેમ પારખે,નીરખીલે એ માનવ જ્યારે
પરમાત્માની અમી દ્રષ્ટિને,ના સમજે માનવ આવી
સાચાસંતની સેવામળતા,ભક્તિજોઇ અશાંન્તિભાગી
                                                 ……..દેહ દુનીયાની માયા.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++