શીતળપ્રેમ


                           શીતળપ્રેમ

તાઃ૬/૧૦/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ચાંદનીની શીતળતામાં,તારલીયા ચમકી જાય
અનંતઆનંદની મળે જ્યોત,જીવન મહેંકી જાય
                                      …….ચાંદનીની શીતળતામાં.
કરુણા કુદરતનીઅપાર,ને સૃષ્ટિનો મળે સથવાર
અમૃત તણી મહેંકમાં,માનવ જીવન મલકી જાય
સાચોપ્રેમ ને સાચો સ્નેહ,ત્યાંઅંતર ઉભરાઇ જાય
નિર્મળતાના વાદળ મળે,ને કોમળતા મળી જાય
                                       …….ચાંદનીની શીતળતામાં.
જોઇ એકલકીર જીવનમાં,જ્યાં જન્મસફળ દેખાય
ભક્તિની જો પ્રીત મળે,તો પ્રભુકૃપાય મળી જાય
નાશ્વન્તજીવનની નાકડીરહે,જીવ મુકિતપામીજાય
કોમળકિરણને કુદરતપ્રેમ,જે અવનીએ આવીજાય
                                       ……. ચાંદનીની શીતળતામાં.

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+