પ્રદીપ એટલે?


ગુજરાતી ફીલ્મના સંગીતકાર અને મારામિત્ર શ્રી બ્રીજ જોષીના
ગ્રુપમાં હ્યુસ્ટન પધારેલા શ્રી રાણા કરણસિંહને થયેલ પ્રેરણાને
મને આપેલ ભાવનાપ્રેમને શબ્દ સ્વરુપે તેમની ઇચ્છાથી મુકુ છુ.

                                  પ્રદીપ એટલે ?

તાઃ૨૫/૧૦/૨૦૦૯          (હ્યુસ્ટન)            રાણા કરણસિંહ ગનુભા

પ્રદીપ એટલે ?         પ્રજ્વલીત દીપ
પ્રદીપ એટલે ?         દિવ્ય પ્રકાશ
પ્રદીપ એટલે ?         પ્રેમાળ જ્યોત
પ્રદીપ એટલે ?         પ્રેમનો દરીયો
પ્રદીપ એટલે ?         જ્ઞાનનો ભંડાર
પ્રદીપ એટલે ?         પ્રેમ કુંભ
પ્રદીપ એટલે ?         પ્રિય ભક્ત
પ્રદીપ એટલે ?         સેવા અને કૃપા
પ્રદીપ એટલે ?         કઠોર શ્રમ     
પ્રદીપ એટલે ?         સહકાર 
પ્રદીપ એટલે ?         ભક્ત ભુદરો
પ્રદીપ એટલે ?         દાસ
પ્રદીપ એટલે ?         દાસનો પણ દાસ
પ્રદીપ એટલે ?         વાહ
પ્રદીપ એટલે ?         સુગંધ અને સુવાસ
પ્રદીપ એટલે ?         ભાવનો ભંડાર
પ્રદીપ એટલે ?         કરુણાનો સાગર
પ્રદીપ એટલે ?         શ્રધ્ધા
પ્રદીપ એટલે ?         પ્રાર્થના
પ્રદીપ એટલે ?         પથીક
પ્રદીપ એટલે ?         ઉંચી ઉડાન
પ્રદીપ એટલે ?         તરવૈયો
પ્રદીપ એટલે ?         નભ વિહાર
પ્રદીપ એટલે ?         સાગરખેડુ
પ્રદીપ એટલે ?         મરજીવો
પ્રદીપ એટલે ?         મા ભોમનો ખેડુ
પ્રદીપ એટલે ?         ઉંડી સમજ
પ્રદીપ એટલે ?         પ્રવાસી
પ્રદીપ એટલે ?         સમીયલ વડલો
પ્રદીપ એટલે ?         વાલપનો દરીયો
પ્રદીપ એટલે ?         માનુ વાત્સલ્ય
પ્રદીપ એટલે ?         બાપુની છાયા
પ્રદીપ એટલે ?         ભારતમાતાનો સપુત
પ્રદીપ એટલે ?         વતનપ્રેમી
પ્રદીપ એટલે ?         ગરવો ગુજરાતી
પ્રદીપ એટલે ?         હિન્દુસ્તાની
પ્રદીપ એટલે ?         માણસાઇ
પ્રદીપ એટલે ?         માણસ પારખુ
પ્રદીપ એટલે ?         માનવ પ્રેમી
પ્રદીપ એટલે ?         મીઠાસ
પ્રદીપ એટલે ?         આવકાર
પ્રદીપ એટલે ?         પાણીની પરબ
પ્રદીપ એટલે ?         અન્નપુર્ણા પુત્ર
પ્રદીપ એટલે ?         ભંડાર
પ્રદીપ એટલે ?         મા શારદા પુત્ર
પ્રદીપ એટલે ?         મધુર સંગીત
પ્રદીપ એટલે ?         સરગમ
પ્રદીપ એટલે ?         સંગીત રસીક
પ્રદીપ એટલે ?         દર્દીલો ગાયક
પ્રદીપ એટલે ?        શિવ શક્તિ પુંજક
પ્રદીપ એટલે ?        સત્યનો રાહી
પ્રદીપ એટલે ?        ન્યાય
પ્રદીપ એટલે ?        વચન
પ્રદીપ એટલે ?        સાંઇ ચરણ
પ્રદીપ એટલે ?        સખો
પ્રદીપ એટલે ?        અમાસ રાત્રીનો પુંજ પ્રકાશ
પ્રદીપ એટલે ?        બીજનો ચંન્દ્ર
પ્રદીપ એટલે ?        પુનમનો ચાંદ
પ્રદીપ એટલે ?        શીતળ રાત્રી
પ્રદીપ એટલે ?        જલારામની ઝુંપડી
પ્રદીપ એટલે ?        ગુરુ આજ્ઞાકારી
પ્રદીપ એટલે ?        સદાય સ્વસ્થ યોગી
પ્રદીપ એટલે ?        પ્રસન્ન સ્મીત
પ્રદીપ એટલે ?        નાવીક (કપ્તાન)
પ્રદીપ એટલે ?        શ્રીફળ,કુંભ,સ્વસ્તીક
પ્રદીપ એટલે ?        પવિત્ર તિલક,જનોઇ
પ્રદીપ એટલે ?        ગાય-ગાયત્રી,ઉપાસક
પ્રદીપ એટલે ?        ભરેલુ તળાવ
પ્રદીપ એટલે ?        સમભાવના
પ્રદીપ એટલે ?        સહન શક્તિ
પ્રદીપ એટલે ?        હેમ શિખર
પ્રદીપ એટલે ?        ગરવો  ગિરનાર
પ્રદીપ એટલે ?        વિશ્ર્વાસ
પ્રદીપ એટલે ?        શુભ લાભ
પ્રદીપ એટલે ?        માન સરોવર
પ્રદીપ એટલે ?        ત્રિવેણી સંગમ
પ્રદીપ એટલે ?        પક્ષી કલરવ
પ્રદીપ એટલે ?        પવિત્ર ઝરણું
પ્રદીપ એટલે ?        રામાયણ ચોપાઇ
પ્રદીપ એટલે ?        ગીતા અધ્યાય
પ્રદીપ એટલે ?        ભાગવત સાર
પ્રદીપ એટલે ?        વેદ સમજ
પ્રદીપ એટલે ?        દ્વારીકાની છપ્પનસીડી
પ્રદીપ એટલે ?        ઔષધ પારખું
પ્રદીપ એટલે ?        ગામઠી નિશાળ
પ્રદીપ એટલે ?        સંબંધ -વીવેકી
પ્રદીપ એટલે ?        પથીકની કેડી
પ્રદીપ એટલે ?        સાચો પડોશી
પ્રદીપ એટલે ?        પોપટીયુ જ્ઞાન
પ્રદીપ એટલે ?         કથાકાર
પ્રદીપ એટલે ?        વાર્તાકાર
પ્રદીપ એટલે ?        આણંદનો આવકાર
પ્રદીપ એટલે ?        ઘંટાકર્ણ સેવક
પ્રદીપ એટલે ?        કવિતાનો રચનાર
પ્રદીપ એટલે ?        કવિતા (કવિરાજ)
પ્રદીપ એટલે ?        કવિતાનો પપીહો
પ્રદીપ એટલે ?        થનગનતો મોર
પ્રદીપ એટલે ?        કવિતાનો મહાસાગર
પ્રદીપ એટલે ?        ભોજનનો રસથાળ
પ્રદીપ એટલે ?        હ્યુસ્ટનની ડેલી
પ્રદીપ એટલે ?        આદર
પ્રદીપ એટલે ?        રક્ષક
પ્રદીપ એટલે ?        સ્વાસ્થતાનુ પ્રતીક
પ્રદીપ એટલે ?        ઉગતો સુર્ય
પ્રદીપ એટલે ?        વૃન્દાવન
પ્રદીપ એટલે ?        બ્રહ્મનો ભટ્ટ
પ્રદીપ એટલે ?      બ્રિજરાજ સખા
પ્રદીપ એટલે ?      ઉર્મીલ,ભાવીન,વિજય,મેહુલ,વિભુતી,કાજલ,બ્રિજકરણ નો ભેરુ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: