તંદુરસ્તી


                              તંદુરસ્તી 

 તાઃ૨૮/૧૧/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સમયસર રાત્રે સુઇ જતાં ભઇ
                     શરીરને જોઇ તો આરામ મળે
સવારે ઉઠતાં પ્રભુ સ્મરણથી,
                     ઉજ્વળ માનવ જીવન સફળ બને
                                      ……….સમયસર રાત્રે સુઇ જતાં.
સવારે ઉઠતા દાતણપાણી,પહેલાં લોટો પાણી પીજવું
દાતણ દાંત સાફકરે ને પાણી પેટ પણ સાફ કરીજાય
પાચન શક્તિ મેળવી લેતા ભઇ તંદુરસ્તી મળી જાય
સ્નાન કરી લેતા દેહ શુધ્ધ થતાં પ્રભુ પુંજા કરી લેવી
                                        ………સમયસર રાત્રે સુઇ જતાં.
ચા નાસ્તાનો વારો પછી પહેલા સેહદનુ ધ્યાન રાખો
ગરમપાણીમાં ચમચી તજનોપાવડર ને ચમચી મધ
હલાવી પી જતાં લોહીશુધ્ધ ને શક્તિદેહને મળીજશે
થાક દીવસનો દુરજ રહેશે ને સ્ફુરતી દેહનેમળી રહેશે
                                         ………સમયસર રાત્રે સુઇ જતાં.
કેળુ દીવસમાં એક ખાતા, હાડકા મજબુત બની રહેશે
કોબીચ,ગાજરને રીંગણખાતા,શરીરમાં શક્તિસચવાસે
ડૉક્ટર દુર રહેતા જીવનમાં,મનને ખુબ શાંન્તિ મળશે
ઉંમરની ના ચિંતા કોઇ,રહો અમેરીકા કે ભારત ક્યાંય
                                         ………સમયસર રાત્રે સુઇ જતાં.
જેનુ મન તંદુરસ્ત,તન તંદુરસ્ત,જેની ભક્તિ તંદુરસ્ત
તેનુ  ઉજ્વળ જીવન ને સફળ જન્મ,મળે બધુ તત્પળ
પ્રભુકેરો સહવાસ મળે જ્યાં ધર્મોમાં બંધાયેલછે લંઘર
કુદરતની અમી દ્રષ્ટિમાં,સહવાસ શીતળ ઘરની અંદર
                                          ………સમયસર રાત્રે સુઇ જતાં.

????????????????????????????????????????????????????

મગનનું લગન


                          મગનનું લગન  

તાઃ૨૮/૧૧/૨૦૦૯                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અરે ઢોલ નગારા વાગે,ને સાથે ગામ લોકો સૌ નાચે
શરણાઇનાસુરપણસાજે,મારા મગનનુ લગનછે આજે
                                           મારા મગનનુ લગન છે આજે
                                              ………..અરે ઢોલ નગારા વાગે.
ગામની છોકરીઓ ગરબે ઘુમતી,ને છોકરાં રાસ રમતા
અરે જુવાનીનુ જોર દેખાતું,ને સૌ મનદઇ પ્રસંગ મ્હાણે
મારો પોયરો બુધ્ધી વાળો,ભઇ શહેરની પોયરી લાવ્યો
ના મટકા કે ના લટકા જોયા,સંસ્કાર ભરેલીલઇ આવ્યો
                                    એવા  મારા મગનનુ લગન છે આજે
                                                 ………..અરે ઢોલ નગારા વાગે.
માની લીધી લાગણી પેલી,ને વ્હાલ લીધો દાદાદાદીનો
પગે લાગતો આવી જ્યારે,ઉભરો દીલનો આવતો દોડી
પોયરા મારાએ પ્રેમ લીધો,જે માગે જગમાં ના કોઇથી
ગાંમ આખુ આવ્યુ આજે,માણવા લગન મગનનુ જલ્દી
                                    વ્હાલા મારા મગનનુ લગન છે આજે
                                                   ………..અરે ઢોલ નગારા વાગે.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

મંગળસુત્ર


                            મંગળસુત્ર

તાઃ૨૮/૧૧/૨૦૦૯                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સુત્રધારની પાછળ રહેતા, જીવન મંગળ થાય
મળેપ્રેમ માબાપનો નેપછી પતિનો મળી જાય
                                ……..સુત્રધારની પાછળ રહેતા.
બાળકીની માયા માને, ને પિતાની લાડલી થાય
ભણતર પામી કેડી પકડતાં,લાયકાત મળી જાય
પુત્રીનો પ્રેમ પામતા દેહે, બા બાપુજીય મલકાય
સંસારની કેડી પકડવાને, અણસાર પ્રભુનો થાય
                                ………સુત્રધારની પાછળ રહેતા.
આજકાલની પગલી ચાલતાં,સથવાર મળી જાય
અણસાર મળે માબાપને,ત્યાં યોગ્ય પાત્ર શોધાય
લગ્ન બંધન બાંધવા કાજે,મંગલ ફેરા પણ ફરાય
પતિને પગલે ચાલવા પાછળ,મંગળસુત્ર બંધાય
                                   ……. સુત્રધારની પાછળ રહેતા.
સાથ અને સહવાસમાં,પ્રભુ કૃપા પણ મળી જાય
સંસારની પગથીને પકડતાં,માબાપ ખુબ હરખાય
પ્રેમ પતિનો પામી લેતાંજ,જીવન મહેંકાવી જાય
ગૃહસંસારની નાનીઝુંપડીએ,પતિપત્નીથઇજવાય
                                   ………સુત્રધારની પાછળ રહેતા.

ૐશ્રીૐશ્રીૐશ્રીૐશ્રીૐશ્રીૐશ્રીૐશ્રીૐશ્રીૐશ્રીૐશ્રીૐશ્રીૐ

મહેનતનું ફળ


                            મહેનતનું ફળ

તાઃ૨૭/૧૧/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શ્રધ્ધા રાખી મહેનત કરતાં,કામ સફળ થઇ જાય
આવતી વ્યાધી દુરચાલે,જ્યાંઉપાધી ભાગી જાય
                               ………શ્રધ્ધા રાખી મહેનત કરતાં.
મક્કમ મનને ભેંટ મળે,જ્યાં મહેનત લાગી જાય
પ્રેમથી કરતાં કામમાંજ ભઇ,સહવાસી મળી જાય
નારાયણનું સ્મરણ કરતાં,જેમ પ્રભુ કૃપા મેળવાય
સાચી શ્રધ્ધા પકડી રાખતાંજ,મહેનત સફળ થાય
                              ……….શ્રધ્ધા રાખી મહેનત કરતાં.
એક બે ની નાટેવ રાખતાં,સધળા જ્યાં મળી જાય
ચલ ફટાફટ સાંભળી લેતાં,સૌ માનવ પણ હરખાય
સત્યતાનીસીડી પકડતાં,મનને મહેનત લાગીજાય
આવે ઉત્સાહની વેળા જ્યાં,પ્રેમ પણ ઉભરાઇ જાય
                             ………..શ્રધ્ધા રાખી મહેનત કરતાં.
સાચી લાગણી ને સાચો સ્નેહ,આંગણે આવી જાય
મધુરમિલનની વેળામળે,જ્યાં સચ્ચાઇને સચવાય
કુદરતની દ્રષ્ટિ પડતાં,માનવજન્મ સફળ થઇજાય
ફળની આશા ના છતાં,માનવ મહેરામણ ઉભરાય
                             …………શ્રધ્ધા રાખી મહેનત કરતાં.

%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ

जलता बदन


                           जलता बदन

ताः२०/३/१९७२                          प्रदीप ब्रह्मभट्ट

जलता है बदन,अंगारोकी तरहां
                         महेंका है चमन,फुलवाकी तरहां
ये सदा जलता ही रहे,ये सदा महेंकता ही रहे
                                   तुम्हारा बदन…..जलता है बदन..
हाथ तेरे बदनपे आजाये,शांन्त शीतलसे होजाये
गहेराइ है समुन्दरकी,मेरा प्यार है इतना गहेरा
तु माने हमको अपना,तुमको ही खुदा मै जानु
                                                         …..जलता है बदन..
हर सांसमें तु आये,हर धडकनमें भी तु समाये
मै पुकारता रहुंगा हरदम,येहरपळ तुम्हारीकसम
ये ऐसा कोइ खेल नहीं,जो चैन से मील जाये
                                                         …..जलता है बदन..

++++++++++++++++++++++++++++++++++

ભક્તિનો આનંદ


                       ભક્તિનો આનંદ

તાઃ૨૬/૧૧/૨૦૦૯                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મનમંદિરના બારણા ખોલતા,હૈયે અનંત આનંદ થાય
સંતજલાસાંઇની સેવા કરતાં,જીવે ભક્તિ ઉજ્વળ થાય
                                  ……….મનમંદિરના બારણા ખોલતા.
પ્રભાતનીમીઠી લહેર પામતા,જીવને શાંન્તિ મળી જાય
હૈયે ટાઢક મેળવી લેતા,કુદરતનીકૃપા ત્યાં વરસી જાય
પંખીનાકલરવને માણી,પુષ્પની મીઠીમહેંક આવી જાય
જીવજગતને શાંન્તિમળતા,જીવન સુખીસુખી થઇ જાય
                                  ……….મનમંદિરના બારણા ખોલતા.
ભક્તિ ગીતોની પાવનવાણી,માનવદેહ ને સ્પર્શી જાય
મનુષ્ય જીવન સાર્થક લાગતા,પવિત્ર જીવ છે હરખાય
કરુણાનાવરસાદની વેળામાં,મહેંક પુષ્પપાંદડે મળીજાય
આગમનનો ના અણસાર રહે,પણ અંત સુધરી જ જાય
                                    ……….મનમંદિરના બારણા ખોલતા.

**************************************

અમી ઝરણાં


                           અમી ઝરણાં

તાઃ૨૬/૧૧/૨૦૦૯                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

(૧)  બાળકને પ્રેમ અને પ્રભુને ભક્તિ.
(૨)  માતાનો પ્રેમ અને પિતાની પ્રેરણા.
(૩)  જુવાનીમાં ભણતર અને ગૃહસ્થીમાં મહેનત.
(૪)  વડીલને આદર અને સંતને વંદન.
(૫)  વૃક્ષને પાણી અને જીભથી વાણી.
(૬)  ઘોડાને લગામ અને જુવાનીમાં સંસ્કાર.
(૭)  ભણતરમાં મન અને જુવાનીમાં તન.
(૮)  ભક્તિમાં શ્રધ્ધા અને શરીરમાં શક્તિ.
(૯)  સમય અને સહવાસ એ જીવનની પુંજી.
(૧૦) માગણી અને લાયકાત એ સંસ્કારને આધીન છે.
(૧૧) જન્મ એ કર્મને અને મૃત્યુ એ દેહને આધીન છે.
(૧૨) દેહ એ જીવના સુખદુઃખની કેડી છે.
(૧૩) સુગંધ અને દુર્ગન્ધ એ નાકની પારખ શક્તિ છે.
(૧૪) મોહ માયા એ દૈહીક છે જ્યારે પ્રેમ એ અનુભુતી છે. 
(૧૫) ભક્તિ એ જીવ અને શીવની પ્રીત છે.
(૧૬) પોતે જ્વલીત રહી બીજાને પ્રકાશ આપે તે પ્રદીપ.
(૧૭) વાણી,વર્તન અને વિચાર એ દેહના બંધન છે.
(૧૮) મારુ એ મનુષ્યની માણસાઇ છે અમારુ એ પ્રભુ કૃપા છે.
(૧૯) સુખદુઃખએ તનને સ્પર્શે છે અને ભક્તિએ મનને સ્પર્શે છે.
(૨૦) દીવાની જ્યોત દ્રષ્ટિમાન છે,મનની જ્યોત અદ્રશ્ય છે.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@