દીકરી-વહુ


                                  દીકરી-વહુ

તાઃ૨૧/૧૧/૨૦૦૯                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નારીના આ બે સ્વરૂપથી,સંસારમાં મહેંક આવી જાય
એકને વિદાયદેતા,બીજાનેસ્વીકારતાઆંખોભીનીથાય
                                         ……..નારીના આ બે સ્વરૂપથી.
કુદરતની કૃપા થતાં,જગમાં મળે જીવને માનવજન્મ
સમજ વિચારને સંસ્કારમાં,જીવ તણા બંધન છે કર્મ
મહેંક મહેકતા જીવનમાં,ગૃહસંસાર જીવનમાં  સંધાય
પતિપત્નિના ઉજ્વળ પ્રેમમાં,સંતાનથી જીવ બંધાય
બાળકનીપગલીમાણતાં,માબાપને ઉજ્વળકાલદેખાય
દીકરો દર્પણ બની રહેશે,ને દિકરી સંસ્કારનો અરીસો
                                        ……… નારીના આ બે સ્વરૂપથી.
સમયની પકડી ચાલચાલતા,જીવનમાં ખુશી મળનારી
આજકાલની મંજીલ છેનિરાળી,સમજે તેને સુખ દેનારી
સંતાનના પાયાને પકડી,જ્યાં માબાપ બતાવે છે કેડી
આગળ ચાલતા દીકરાને,ત્યાંપત્ની મળી ફેરા ફરીજાય
પતિનાપગલા પારખી ચાલતીદિકરી લગ્ને વિદાયથાય
સૃષ્ટિનોસહવાસ જગતમાં,બન્ને સ્વરૂપે આંખો ભીનીથાય
                                            ………નારીના આ બે સ્વરૂપથી.

********************************************

पाया तीर्थधाम


                         पाया तीर्थधाम

ताः१८/११/२००९                       प्रदीप ब्रह्मभट्ट

राम नाममे पाया जगमे, अडसठ तीर्थधाम
भक्तिभावकी सोनेरी किरणे,उज्वल मेरे काम
                                    ………रामनाममे पाया जगमे.
प्रभात पहोरकी कोमलताका, मिल जाये सहारा
शांन्तीमनमें आ जाती ओर भक्तिसे होता नाता
प्रभुप्रेमकी वर्षा होती,जीवको मील जाये किनारा
ना इच्छा ओर अपेक्षा,जब जलासांइ मील जाये
                                    ………रामनाममे पाया जगमे.
जन्म मीला अवनी पे,तब ना कोइ था किनारा
जीव जगतमें आया लेके,आसमानका ही सहारा
मंझील पाना हाथ तुम्हारे,भजनभक्ति है बटवारा
हाथ पसारे खडे जहां पर,संतका हो वहां इसारा
                                      ………रामनाममे पाया जगमे. 

————————————————————

संगीतकी देन


                       संगीतकी देन

ताः१९/११/२००९                   प्रदीप ब्रह्मभट्ट

प्रेम जगमें पाया मैने,ये संगीतकी है देन
सपने मेरे पुरे हो रहे है,ये है प्रभुकी  रहेम
                                       ……….प्रेम जगमें पाया मैने.
आयी महेंक मेरे जीवनमें.उज्वळ लगता जन्म
प्यारभी पाया जगमें मैने,चाहतमें सबका प्रेम
महेंक गया ये जीवन तबसे,तालमीलेहै जबसे
देख रहा हु सब अपनेको,ना लगे कोइ पराया
                                       ……….प्रेम जगमें पाया मैने.
दीलमे अरमा उमंग खीले,नाकोइ उसमे सीमा
प्यार प्रभुका पाया तबसे,संगीतसे मनमें चेन
तालतालसे उमंग उभरे,मीलजाता जगमें प्रेम
नाआये आंधी नातुफान,येही है संगीतकी देन
                                      ……….प्रेम जगमें पाया मैने.
ये मंझीलका नाकोइ किनारा,नारहे कहीं व्हेम
प्यारकीछाया मीलके चले,तब दिलपे आयेप्रेम
शांन्तीका तब मीले सहारा,आ जाये सुख चेन
सुलझजाये सबचिंता जगमे,तालतालमें है प्रेम
                                      ……….प्रेम जगमें पाया मैने.

=================================