કૌટુંમ્બીક વૃક્ષ


           શ્રી હસમુખભાઇ ભગવાનદાસ દીવેચા તરફથી
     ચી.હીતેશ ના લગ્નદીને હ્ર્દયના આશીર્વાદ સહિત સપ્રેમ
                              કૌટુંમ્બીક વૃક્ષ
                
તાઃ૨૨/૧૧/૨૦૦૯                                            સફારી હૉલ
 
દીવગામના દીવેચા ભગવાનદાસ,આવ્યામોઝામ્બિકમાં 
              સંગેપત્ની ગુણવંતીબેનને,લાવ્યા કરવા સાર્થકજન્મ
મન મહેનત ને માનવતા સંગે, એ ભક્તિ પ્રેમથી કરતા
               કેડીમળીસંતાનોનેજ્યાં,આશીર્વાદનીવર્ષા પ્રેમેકરતા
 
રસીકભાઇ મોટા દીકરા ને પછી અમારા હસમુખભાઇ
                ત્રીજાવ્હાલા હરેશભાઇ નેચોથા સંતાનદીનેશચંન્દ્ર
સૌથી નાના ચંન્દ્રકાન્તભાઇ ,જાણે પાંડવોની આ ટોળી
              પ્રીતપાંચે ભાઇઓની,વ્હાલા ભારતીબેનને મળનારી
 
સંસારની કેડી પકડી લેતા પહેલા પુત્રવધુ છે હંસાબેન
             બીજા પુત્રવધુ કુસુમબેન નેપછીઆવ્યા છે જયાબેન
ચોથુ આગમન જ્યોત્સનાબેન નુ, ને પાંચમા છે દક્ષાબેન
             નીરખીબનેવી રાજેશકુમારનેસાળાઓ હૈયેથી હરખાય
 
કુટુંબની લીલીવાડી જોતાં,દાદા,કાકા,મામા ખુબ  હરખાય
                 આંગણે આવતા દરેક પ્રસંગને  સૌ સાથે ઉજવી જાય
હાથમાં હાથ મીલાવી બાળકો માબાપને પગેલાગી જાય
                  ભગવાનદાદાને ગુણવંતીબા વ્હાલા પૌત્રોથી હરખાય
 
હસમુખભાઇ ને કુસુમબેનના સંતાન બે પુત્ર ને એક પુત્રી
               ઘરમાં સૌથીમોટોદીકરો વિશાલ ને સોનલ તેનીપત્ની
બીજુ સંતાન અવનીબેન છે જેમના પતિ છે હાર્દીકભાઇ
              સૌથીનાના હીતેશભાઇ જે પાયલથીલગ્ન કરેછે આજે
 
વિશાલભાઇ,સોનલના ત્રણ સંતાન રીયા,દીયા ને જીયા
              અવનીબેનને હાર્દીકકુમારને એકપુત્ર નામએનુ માનવ
હીતેશ, પાયલ
ના લગ્ન આજે પ્રેમી પાવનજીવન કાજે
               આશિર્વાદની વર્ષાવરસે ને જીવનમાં સુખસમૃધ્ધિ માણે.

###################################### 
                                                                       ………પ્રદીપની કલમે

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: