મા તારા ગુણલાં


                         મા તારા ગુણલાં

તાઃ૧૭/૯/૨૦૦૯                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો,ને ગુણલાં ગાતો મનથી
મા અંબે તારા આંગણે આવી,સ્નેહે ભજન હુ કરતો
                                  ……….પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
કરુણા તારી કૃપામાં છે મા,ને સ્નેહ છે તારા હૈયે
માગણી   મારી સ્વીકારી લેજે,દર્શન મને તુ દેજે
                                   ………પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
મળતીમાયા જગમાં મા તારી,પ્રેમ હું ખોબે લેતો
ભક્તિની શક્તિ મેં માણી, જગમાં આવીને જાણી
                                 ……….પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
સુખદુઃખ તો સંસારી સરગમ,ના જીવથી એ છુટે
કૃપા તારી પામી પામર જીવ,મુક્તિ મનથી ઝંખે
                                 ……….પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
અંતરમાં આનંદ અનેરો,જ્યારે દર્શન તારા કરતો
માડીતારા પ્રેમને કાજે,ભક્તિ સાંજસવાર હુ કરતો
                                  ……….પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
લહેર ભક્તિની એવી અનેરી,જે જીવને જ્યોતી દે
મહેર પામી તારીમાડી,દેજે મુક્તિનો અણસારમને
                                   ……….પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
કરુ ભજનનેઆરતી પ્રેમે,જ્યોત જીવની મહેંકી રહે
આવી આંગણે માડી જ્યારે,પ્રેમે આંખ મારી પલળે
                                       ……..પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.

************************************

દીનબંધુ ભગવાન


                    દીનબંધુ ભગવાન

તાઃ૨૮/૯/૨૦૦૯                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અવની  પરના અંધકારમાં, ઉજાસ જ્યાં મળી જાય
જગતપિતાની સૃષ્ટિ એવી,અપંગ પર્વત ચઢી જાય
                                   ……….અવની પરના અંધકારમાં.
ભક્તિનો સંગાથ મળતાંજ, અજવાળા પથરાઇ જાય
જીવજગતમાં પામરમટી,સ્નેહના વાદળે ઘેરાઇ જાય
આંધીનો અણકાર નામળે,ને વ્યાધીપણ  છુપાઇ જાય
એકમેકના સંબંધ ભાગતા,જગમાં દીનબંધુ મળી જાય
                                     ……….અવની પરના અંધકારમાં.
જન્મ મૃત્યુ તો જગમાં સાચું, ના માનવ મને હું વાંચુ
સફળ સ્નેહની ઘેરી છાયામાં,માનવ બની ને હું નાચું
મળી જાય માબાપનો પ્રેમ,સાથે ભાઇભાંડુનો સહવાસ
અકળ જગતમાં પ્રેમ પ્રભુનો,જ્યાં દીનબંધુ થઇ જાય
                                        ………અવની પરના અંધકારમાં.

=====================================

નામે નામનુ લગ્ન


                 ૐ નમઃશિવાય   ૐ નમઃશિવાય
 
                            નામે નામનુ લગ્ન

 તાઃ૨૯/૧૧/૨૦૦૯       (રવિવાર)     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

વ્હાલા મારા નામે નામનું,ભારતમાં લગ્નથયુ એ જાણ્યું
બેડવા ગામથી નીકળી જાન,ને આણંદમાં જઇને માણ્યું

ધોતીયુ જ્યારથી અંગેઆવ્યું,ભક્તિ સુખ ત્યારથી આવ્યુ
ૐ નમઃશિવાયની ધુનવાગતા,શિવભક્તિએ મન લાગ્યુ

આશિર્વાદ વડીલોના મળી ગયા,ને પ્રેમ નયનભાઇ નો
માતાપિતા ને વિરાટકાકાનીકૃપા,એ અમેરીકા લઇઆવી

ભજનભક્તિથી ને શ્રધ્ધા રાખી,અહીં પુંજા પ્રેમથી કરતો
સ્વીકારી ભોળાનાથે ભાવના,નેચીં.પુંજાને પરણી લાવ્યો

પિતા ભાસ્કરભાઇનો વ્હાલો,ને મમ્મીનો પણ એ લાડલો
બ્રામણ કુળનુ ગૌરવ એવો,હ્યુસ્ટન શિવમંદીરમાં આવ્યો

ભણતરની સીડીપકડી જ્યાં,ત્યાં સોપાન સિધ્ધિના મળ્યા
માગણી પરમાત્માથી ભક્તિની,અંતે જન્મસફળ છે કરવા

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      હ્યુસ્ટનના પવિત્ર શિવમંદિરના પુંજારી શ્રી પ્રદીપ પંડ્યાના આણંદમાં
તાઃ૨૯/૧૧/૨૦૦૯ નારોજ ચી. પુંજા  સાથે લગ્ન થયા તે પવિત્ર પ્રસંગની
યાદમાં શ્રી ભોલેનાથની કૃપાથી આલખાણ લખાયેલ છે જે યાદ રુપે અર્પણ.
પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ.(હ્યુસ્ટન).