આવજો વ્હેલા


                        આવજો વ્હેલા

તાઃ૨૩/૧૨/૨૦૦૯                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઘરવાળાની વાટ હું જોતી, સંધ્યાકાળને ટાણે
આવશે  વ્હેલા કામથીજ્યારે,પ્રેમ મેળવું ત્યારે
                          ……..ઘરવાળાની વાટ હુ જોતી.
સવારના સથવારમાં,ચા નાસ્તો સાથે કરતા
પ્રેમથી પાપડ પુરી ખાતા,ઘુંટડો ચાનો લેતા
જીવનમાં આનંદ મહેંકતા,પ્રભુ કૃપાને જોતી
ભાગ્ય ખુલ્યા મારા,જ્યાં જલાસાંઇને ભજતી
                          ………ઘરવાળાની વાટ હુ જોતી.
મળી ગયો પ્રેમમાબાપનો,હું લગ્ન કરીને આવી
વહુ,પુત્રીની મળીદ્રષ્ટિ,ત્યાં સિંદુર શીતળ લાગ્યુ
પ્રેમ પતિનો દિલથીમાણી,ખુશી જીવનમાંઆવી
આવશે વ્હેલા વ્હાલામારા,જીવનમાં મહેંક લાવી
                               ……..ઘરવાળાની વાટ હુ જોતી.

===============================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: