કામ,કામ ને કામ


                        કામ,કામ ને કામ

તાઃ૩૦/૧૨/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કામ,કામ ને કામ,એતો છે જુવાનીનો સંગ્રામ
મહેનત મનથી કરી લેતાં,ઘડપણમાં આરામ
                                            ………કામ,કામ ને કામ.
એક ડગલું ભરતાંપહેલાં,બે ડગલુ આગળ મન
ના વ્યાધી કે ઉપાધી,સરળતા એ થશે સૌ કામ
પળપળ પારખી લેતાં ભઇ,જીવન ઉજ્વળ થાશે
આવશે પ્રેમ ને લાવશે હેત,પ્રભુ કૃપા મળશે છેક
                                            ……….કામ,કામ ને કામ.
જુવાનીના જોશને પકડી, હિંમત કરવી મનથી
સફળતા પણ સાથે રહેશે,ને કર્મને પાવન કરશે
મતીકદીના મુક્તિમાગે,વર્તન દેહનાસાર્થક લાગે
નિર્મળ કેડી જીવનનીદીસે,જ્યાં દેહ મહેનત લેશે
                                               ………કામ,કામ ને કામ.
માયા મોહના બંધન સૌને,દેહને પકડી ચાલે સંગે
કામની લગની સાચે લાગે,સફળતા જીવનમાંસાથે
આવે ઉજ્વળતા બારણેજ્યાં,સ્નેહનીવર્ષા આવેત્યાં
ઘડપણના સ્પંદન થતાં,કૃપાએ શાંન્તિ મળી જાય
                                                ………કામ,કામ ને કામ.

())))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((()

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: