લાગણીનું બારણું


                     લાગણીનું બારણું

તાઃ૭/૧/૨૦૧૦                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સંસ્કાર મળેલ જીવને, ના દેખાવમાં એને છે હેત
એતો કરતો જગનાકામ,લાગણી સાથે રાખી પ્રેમ
                                       ………. સંસ્કાર મળેલા જીવને.
ભાવના પ્રેમ ને સ્નેહનો,હરપળ જીવનમાં છે સંગ
કરશે પળપળ એ પાવન,વંદન પ્રભુને અંગે અંગ
આવશેબારણે કૃપાપ્રભુની,ને જીવને શાંન્તિનીદોર
ખુલી જશે ત્યાં લાગણીનું બારણું,ના રહેશે કોઇમોહ
                                       ………. સંસ્કાર મળેલા જીવને.
શું લઇને આવ્યા જગમાં,ને શું લઇને તમે જવાના
કર્મના બંધન જીવથી રહેશે,જે ઉજ્વળ કરશે જન્મ
મોહમાયાના બંધન રહેશે, એ મનુષ્ય જન્મની દેન
પ્રભુ કૃપા એ જીવન કેડી,આવશે અંતે જીવને ચેન
                                        ………. સંસ્કાર મળેલા જીવને.
૦(((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))૦

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: