ડગલાંની કિંમત


                            ડગલાંની કિંમત

તાઃ૧૪/૧/૨૦૧૦                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

એક ડગલું આગળ ચાલો,ના જુઓ ચાલતા કાંઇ
પડો કુવામાં ઉંધા માથેજ,ત્યાં તુટે હાથપગ ભઇ
                                  ………એક ડગલુ આગળ ચાલો.
જીવનમાં ઉજાસ મળે,જ્યાં ડગલુ સાચવીને મંડાય
ભણતરના સોપાન સંગે,વિચારીને જ પગલુ ભરાય
સફળતા પાયામાં રહે જ્યાં,જીવનો જન્મસફળ થાય
આધી વ્યાધી ભાગે દુર,ત્યાં ડગલાંની કિંમત દેખાય
                                    ……….એક ડગલુ આગળ ચાલો.
મતી મુકીને નેવાપર,જ્યાં સૃષ્ટિમાં ડગલું છે ભરાય
પડી જવાયત્યાં પાતાળમાં,જ્યાં જીવનનર્ક થઇજાય
પગલુ ક્યારે ને ક્યાં માંડ્યુ,એ કુદરતની ભઇ લીલા
સમજ વિચારીને આગળવધો,જ્યાં ડગલું છે દેખાય
                                     ……….એક ડગલુ આગળ ચાલો.
માબાપનેપ્રેમ નેભક્તિમાંહેત,ત્યાં જીવનઉજ્વળ છેક
જીવતરના પાવન પગલાં,ને પ્રેમે પ્રભુ કૃપા લેવાય
નમનકરતાં વડીલોનેતનથી,આશીર્વાદની વર્ષાથાય
જીવનજીવતામાનવીને,ત્યાં ડગલાંની કિંમતસમજાય
                                        ………એક ડગલુ આગળ ચાલો.

//////========///////////========///////=======//////

One Response

  1. સરસ ચિંતન કાવ્ય, ગમ્યું
    મળો મને @ http://himanshupatel555.wordpress.com

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: