પ્રેમ


                                    પ્રેમ

તાઃ૧૪/૧/૨૦૧૦                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રેમ જગતમાં નિર્મળ એવો,મળી જાય હેત મને જેવો
સરળતાનો સહવાસદીસે,ને શ્રધ્ધામાંજ મળે એ પહેલો
                                   ………..પ્રેમ જગતમાં નિર્મળ એવો.
ભક્તિપ્રેમ જગતમાં ઉત્તમ,જીવને મુક્તિએ દોરી જાય
જન્મમરણ ના બંધનછુટતાં,જીવે કર્મબંધન છુટી જાય
પ્રેમ પરમાત્માનો પામવા,અંતરથી જ્યાં ભક્તિ થાય
ના અપેક્ષા કે ના માગણી રહે,જ્યાં પરમાત્મા ભજાય
                                     ……….પ્રેમ જગતમાં નિર્મળ એવો.
સોમવારની  મંગળ સવારે, જગમાં ભોલાનાથ પુંજાય
મંગળવારની મહેંકમાણવા,ગણપતિને પ્રેમથી ભજાય
બુધવારના પાવન દીને,મા અંબાને પ્રેમે દીવો થાય
ગુરુવારના પવિત્રદીને,ભક્ત જલાસાંઇની સેવા થાય
                                       ………પ્રેમ જગતમાં નિર્મળ એવો.
મા સંતોષીની કૃપાનેપ્રેમ,શુક્રવારની સેવાથી મેળવાય
શનીવાર દીન ભક્તિ શક્તિનો,હનુમાનદાદાથી લેવાય
રવિવારના ઉજ્વળદીને,માતાને પ્રેમે કંકુ ચાંલ્લો થાય
મળીજાય માતાનો પ્રેમ જે જગત જીવની અપેક્ષા એક
                                         ……..પ્રેમ જગતમાં નિર્મળ એવો.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: