સુલુબેનના મુખેથી


              સુલુબેનના મુખેથી…..
                              ૬૦ મા જન્મદિનની ભેંટ
     (Happy Birthday  to મારા ઘરવાળા)

તાઃ૬/૨/૨૦૧૦                                       શનીવાર     

માબાપના હૈયે સૌએ અતિ આનંદ દીઠો,
               જ્યાં માથે ચુંદડી ચઢાવી તમે માંડવે;
      લગ્નજીવનના પવિત્ર પાવન પગથીએ,
                         મને મળી ગયો સાથ તમારો દીલથી.

સુખઆનંદ ભરેલા સંસારમાં ચાલતી,
                અતિ ઉજ્વળ પ્રેમીજીવન હું માણતી;
     પળપળ તમારો પ્રેમ પણ  હું લેતી,
                             ના જીવનમાં કોઇ તકલીફ હું જોતી.

હાથ તમારો ઝાલતાં મેળવ્યાં મેં ભરથાર,
                પગલેતમારા ચાલતા હૈયુ છે હરખાય;
    લાવ્યા શાંન્તિજીવનમાં પળપળ બનીમહાન,
                           મહેંક મળી જીવનમાં જ્યાં દીઠા સંતાન.

સંતાને સહવાસ લીધો માબાપથી જીવનમાં,
                  ઉજ્વળ ભવિષ્યે લીધા ભણતરનાસોપાન;
        સેજલ,નીલ નામ દીધા સંતાનને આપણે,
                      પ્રેમ ઉજ્વળ પામતા જીવનમાં હરખાયએ.

જન્મદીન આજે તમારો હૈયે ખુશી છે અપાર,
              જન્મસફળ મારો થયો  મારા તમે ભરથારઃ
      પ્રભુકૃપા હું માગતી મળે જન્મોજન્મનો સાથ,
                        પળ પળ સાથે રાખીને પકડજો મારો હાથ.

૬૦મા જન્મદીને આજે  પ્રાર્થના પ્રભુને ખાસ,
              ભક્તિપ્રેમ જીવનસંગેરાખી તંદુરસ્તીપણ દે 
        જન્મદીનનો આનંદ માણતાં આવેલ સૌ મલકાય
                     બર્થડે કૅક પ્રેમથીખાતા પ્રદીપ,રમા હરખાય

********************************************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: