સરવાળો


                            સરવાળો

તાઃ૨૪/૧/૨૦૧૦                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સરવાળાની માયા જગમાં,સતકર્મીથી  સમજાય
જન્મ મળતાં જીવને જગમાં,માનવ દેહ હરખાય
                                   ……..સરવાળાની માયા જગમાં.
મળેલ જગના બંધન એતો,જન્મે જીવથી બંધાય
કોનુ કેટલુ ક્યાં બંધાણુ,તે પરમાત્માથીજ સંધાય
માગણી મનથી ભક્તિની લેતાં,પ્રભુ કૃપા દેખાય
જીવઅંતે હરખાય  જ્યાંસરવાળે શ્રધ્ધાવધી જાય
                                  ………સરવાળાની માયા જગમાં.
કર્મ છે જીવના બંધન,ને વર્તન જગના કહેવાય
માનવજન્મ સાર્થક થાય,જ્યાં સતકર્મો સચવાય
ઉજ્વળ આવતીકાલ દીસે,ને દેહે સુખ મળી જાય
ભાગ્યબંધન લેવા જ્યાંસરવાળે મહેનતવધીજાય
                                  ……….સરવાળાની માયા જગમાં.

—————-++++++++++++++—————-

ગાડી કે લાડી


                             ગાડી કે લાડી

તાઃ૨૪/૧/૨૦૧૦                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઘોડા વગર ના ચાલે જગમાં,એને ઘોડાગાડી કહેવાય
જેના વગર નાચાલે ઘર,એને જ ઘરની લાડી કહેવાય
                                   ……….ઘોડા વગર ના ચાલે જગમાં.
આ કુદરતની અપારલીલા,માનવી ડગલી ચાલે નહીં
સાથ અને સહકાર મળતાં,સફળતાને વાર લાગે નહીં
પૄથ્વી પરનાં પગરણ ગણતાં,સાચી રાહ જ મળે નહીં
ઘોડાગાડીનો સાથ જ લેતાં,મંજીલ પર પહોંચીએ ભઇ
                                     ……….ઘોડા વગર ના ચાલે જગમાં.
દુનીયા એતો દર્પણજેવી,જે હોય સામે તેદેખાય અહીં
મળવા માનવતાતરસે,પણ સાથમાં કોઇ હોયજ નહીં
સંસારનીસરગમને પકડતાં,પાવન આજન્મ થઇ જાય
મળીજાય લાડી સંસ્કારી,ઉજ્વળ જન્મ આ મહેંકી જાય
                                      ……….ઘોડા વગર ના ચાલે જગમાં.

%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%$%%#%

આંધીવ્યાધી


                           આંધીવ્યાધી

તાઃ૨૪/૧/૨૦૧૦                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આંધીને મેં બાંધી લીધી,ત્યાંજ વ્યાધી ભાગી ગઇ
પરમાત્માની અસીમ કૃપા એ,જીંદગી સુધરી ગઇ
                                    ……….આંધીને મેં બાંધી લીધી.
બાળપણની લીલામાં વ્હાલ,માબાપના મળી ગયા
આંગળી પકડી મમ્મીની,ત્યાં ડગલાંમેં માણી લીધા
ના આંધી કે વ્યાધી આવે,જ્યાં વ્હાલની વર્ષા થઇ 
મળીગઇ શાંન્તિ બાળપણમાં,ના તકલીફ દેહનેથઇ 
                                      ………આંધીને મેં બાંધી લીધી.
જુવાનીના જડબામાંજ ભઇ,જ્યાં ઉંમર આવી ગઇ
આંધી દુર ઉભી રહીનેય,વ્યાધીની રાહ જોતી રહી
મહેનત તન અને મનથી થતાં,બંન્ને દુર ઉભી રહી
સાર્થકદેહ ને જીવનસાર્થક,એકલીમહેનતે મળ્યુભઇ
                                     ……… આંધીને મેં બાંધી લીધી. 
જીંદગીના સોપાનમાં,જડી જીવતરની  બુધ્ધી ભઇ
ભક્તિ પ્રેમની આશક્તિ,જગમાં દરેક જીવોની મહીં
સાચીભક્તિ કૃપાપ્રભુની,ને આવે જલાસાંઇનો સંગ
આંધીને આ સ્વપ્નલાગે,જ્યાં વ્યાધીજ દેખાયનહીં 
                                      ………આંધીને મેં બાંધી લીધી.

#################################