ગાડી કે લાડી


                             ગાડી કે લાડી

તાઃ૨૪/૧/૨૦૧૦                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઘોડા વગર ના ચાલે જગમાં,એને ઘોડાગાડી કહેવાય
જેના વગર નાચાલે ઘર,એને જ ઘરની લાડી કહેવાય
                                   ……….ઘોડા વગર ના ચાલે જગમાં.
આ કુદરતની અપારલીલા,માનવી ડગલી ચાલે નહીં
સાથ અને સહકાર મળતાં,સફળતાને વાર લાગે નહીં
પૄથ્વી પરનાં પગરણ ગણતાં,સાચી રાહ જ મળે નહીં
ઘોડાગાડીનો સાથ જ લેતાં,મંજીલ પર પહોંચીએ ભઇ
                                     ……….ઘોડા વગર ના ચાલે જગમાં.
દુનીયા એતો દર્પણજેવી,જે હોય સામે તેદેખાય અહીં
મળવા માનવતાતરસે,પણ સાથમાં કોઇ હોયજ નહીં
સંસારનીસરગમને પકડતાં,પાવન આજન્મ થઇ જાય
મળીજાય લાડી સંસ્કારી,ઉજ્વળ જન્મ આ મહેંકી જાય
                                      ……….ઘોડા વગર ના ચાલે જગમાં.

%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%ઽ%$%%#%

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: