તુ અને તારુ


                              તુ અને તારુ

તાઃ૩૧/૧/૨૦૧૦                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરી લે કામને તુ,મુકીને નામને તુ
                 ભુલીને માનને તુ,ભજીલે રામને તુ
                                                    ………કરી લે કામને તુ.
તુ તુની ભઇ આ શાણી રીત,ના રહી તેમાં કોઇ પ્રીત
મળે જ્યાં મોહના આબંધન,ના રહે તુ તારા સગપણ
પળ પળ નીરખતાં પહેલાં જ,બની જશેએ  ભુતકાળ
તારા મારા બંધન સમજતાં,દેખાય ના આવતી કાલ
                                                    ……….કરી લે કામને તુ.
સરળતાની સેહદમાં રહેતા,ના પાર કદી સામે જવાય
તુ કહેતા તારા ભાગે છે દુર,એ જ આ દુનીયાના મુળ
તારુ તારુ છોડતાં જ જગે મારુ મારુ કરતાં દોડે છે સૌ
લાગી જશે રામનામે મન,ત્યાં સ્વર્ગ સુલભ મળી જશે
                                                       ……..કરી લે કામને તુ.

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: