અજવાળુ થયુ


                         અજવાળુ થયુ

તાઃ૨૫/૨/૨૦૧૦                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવદેહે મનમાં જ્યાં,સમજણ છે સચવાય
જીંદગીના પાવન પગલે,અજવાળુ ત્યાં થાય
                                    ……….માનવદેહે મનમાં જ્યાં.
એક બે ની છે અજબ પ્રીત,જે ભવિષ્યે ઓળખાય
સચવાય આજની વાત,ત્યાં જીવન જીવી જવાય
                                      ………માનવદેહે મનમાં જ્યાં.
કુદરતનો અણસાર જીવનમાં,કોઇ ક્ષણે છે દેખાય
ના સમજ આવે મનને,ત્યાં પ્રભુ કૃપાથી લેવાય
                                     ……….માનવદેહે મનમાં જ્યાં.
નિત્ય સવારે પ્રેમની ચાદર,જીવનમાં છે ઓઢાય
સ્નેહ સભર આ જીવન બનતાં,આનંદીત રહેવાય
                                      ……….માનવદેહે મનમાં જ્યાં.
સગપણ દેહના સાચવવા, મહેનત અનંત થાય
ક્યારે પાવન કર્મ થાય,તે આવતી કાલ દેખાય
                                       ………માનવદેહે મનમાં જ્યાં.
મારાની માયા તો સમજી,જીંદગી જીવી જવાય
મળે મોહ માયા ને પ્રેમ,જે દીલને વળગી જાય
                                       ……….માનવદેહે મનમાં જ્યાં.
અજબ રીત અવિનાશીની,પ્રેમથી પારખી લેવાય
અજવાળુ જીવન થઇજાય,જ્યાંજન્મ પાવન થાય
                                       ……….માનવદેહે મનમાં જ્યાં.

—————————————————-

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: