પ્રભુને પ્રાર્થના


                        પ્રભુને પ્રાર્થના

તાઃ૨૫/૩/૨૦૧૦                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરુણા કરજો પરમ કૃપાળુ,જીવન ઉજ્વળ થાય
ભક્તિ પ્રેમનો જ સંગ દેજો,મુક્તિ જીવની થાય
                               ……….કરુણા કરજો પરમ કૃપાળુ.
અવનીપરના આગમનમાં,જગતે જીવ અટવાય
મોહ માયાના બંધન મલતાં,જીવ જગે મલકાય
પ્રેમ મળે જ્યાં કરતારનો,મતી જીવની બદલાય
શ્રધ્ધા રાખી પકડી લેતાં,જીવને સદગતી દેખાય
                              ………..કરુણા કરજો પરમ કૃપાળુ.
મળશે કૃપા કરુણાસાગરની,જે લાયકાતે મેળવાય
નામાગણી કે અપેક્ષારહે,જ્યાં ભજન પ્રભુના થાય
એક ભક્તિ મોહ જીવને રહેતાં,પ્રભુ પ્રેમ મેળવાય
આવી આંગણે પ્રભુ રહે, જ્યાં પ્રેમે જ દર્શન થાય
                                  ………કરુણા કરજો પરમ કૃપાળુ.

================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: