સફળતાની નજર


                      સફળતાની નજર

તાઃ૨/૪/૨૦૧૦                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરુણા કરજો દેહ પર પ્રભુ,તો જીવને શાંન્તિ થાય
ભક્તિ હુ માગુ પ્રેમથી,જે આજન્મ સફળ કરી જાય
                                   ………..કરુણા કરજો દેહ પર પ્રભુ.
મળશે પ્રેમ મને ભક્તિથી,તો વર્તન સુધરી જાય
પળપળ નો ખ્યાલ રહેતા,દેહે માનવતાય દેખાય
માળાના બંધન ને તોડી,પ્રભુ પ્રીત થાય અનેરી
મળે શાંન્તિ મનને,જ્યાં જલાસાંઇથીપ્રીત પહેલી
                                   …………કરુણા કરજો દેહ પર પ્રભુ.
લાગણી એતો છે દેહનું દર્પણ,ત્વરીત દેખાઇ જાય
મનની મુંઝવણ સીધી સોટી,જે સમયે મળી જાય
માગણી પ્રેમની પ્રભુથીકરતાં,વર્તન બદલાઇજાય
ભાગે મોહનેમાયા ત્યાંથી,ને જીવન ઉજ્વળ થાય
                                  ………….કરુણા કરજો દેહ પર પ્રભુ.

==================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: