લાગી લગન


                        લાગી લગન

તાઃ૨/૮/૨૦૧૦                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લાગે લગની જ્યાં દેહથી,ના કોઇથીય એ છોડાય
મન મક્કમ જ્યાં કરી લીધું,દેહથી મેળવાઇ જાય
                                      ……..લગની લાગે જ્યાં દેહથી.
દેહ મળતાં જીવનેજગે,પ્રેમ માબાપનો જ મેળવાય
ના તેમાં કોઇ શંકા રહે,દેહને બાળપણથી ઓળખાય
દેહને લાગે જ્યાં લગની પ્રેમની,ઘોડીયે છે હિંચકાય
મળી જાય હેલી પ્રેમની,જ્યાં સંતાન બની રહેવાય
                                        ………લગની લાગે જ્યાં દેહથી.
વિદાય થતાં બાળપણને,ત્યાં તો જુવાની દેહે દેખાય
જુવાનીના સોપાનકઠણ,પણ એ મહેનતથીજ ચઢાય
પાટી પેનનો સંગ સાચો,મળે સોપાન જીવને ઉજ્વળ
સરળ બની જાય આ જીવન,જ્યાં લગની લાગી જાય
                                        ……….લગની લાગે જ્યાં દેહથી.
ભક્તિનો સંગ અતિ નિરાળો,જીવથી જ એ મેળવાય
મળી જાય સાચાસંતની દોર,ભવસાગર તરી જવાય
ખુલીજાય જ્યાં દ્વારમુક્તિના,થઇજાય જીવનો ઉધ્ધાર
ના અવતરણની ચિંતાજીવને,શરણું પભુનુ મળીજાય
                                        ………. લગની લાગે જ્યાં દેહથી.

++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: