વર્ષા


                               વર્ષા

તાઃ૬/૮/૨૦૧૦                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઓઢી ચાદર જીંદગીની,જીવ ધરતીએ આવી જાય
કૃપા પામતાપરમાત્માની,અનેક વર્ષાઓ થઇ જાય
                                        ………ઓઢી ચાદર જીંદગીની.
આંખખુલે જ્યાં સંતાનની,ત્યાં માબાપ ખુબ હરખાય
પુરણ થાય મનોકામના,જ્યાં પ્રભુકૃપાની વર્ષા થાય
આંગણે આવેલાને આવકારતા,માનવતા પ્રસરીજાય
દુઃખી જીવનુ  હૈયુ ઠરતાં,સ્નેહાળ શબ્દની વર્ષા થાય
                                        ……….ઓઢી ચાદર જીંદગીની.
મળેલ જીંદગી સાચવવા,સોપાન ભણતરના લેવાય
મનથી મહેનત સંગે ગુરુજી,આશીર્વાદની વર્ષા થાય
નિશ્વાર્થસ્નેહ ને નિર્મળપ્રેમ,સદા હેત પ્રેમથી ઉભરાય
જલાસાંઇનો આશરો લેતાં,સાચી ભક્તિની વર્ષા થાય
                                          ……….ઓઢી ચાદર જીંદગીની.
લખી જાય બેશબ્દ કલમના,જાણે હિમાલય ચઢી જાય
અભિમાનની નાની કેડીએતો,ઇર્ષાનીવર્ષા મળી જાય
સિંચન એ સહવાસનો નાતો,મળીજાયછે નિર્મળતાએ
મુલાકાતની દરેક પળે.થાયછે પ્રેમની વર્ષા વારંવાર
                                          ……… ઓઢી ચાદર જીંદગીની.

   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%