બંમ બંમ ભોલે


                      બંમ બંમ ભોલે

તાઃ૧૬/૮/૨૦૧૦                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જય બોલો બંમ બંમ ભોલે મહાદેવની
         કરુણા સાગર ૐમકાર શ્રી નાગેશ્વરની
જય જય બોલો હર હર ભોલે મહાદેવની
             ગજાનંદ  પિતા પરમાત્મા મહાદેવની
                             ……….જય બોલો બંમ બંમ ભોલે.
ભક્તિ પ્રેમની દ્રષ્ટિ લેવા વંદુ ભોલેનાથને
        મા પાર્વતીને કરું દીવો લેવા કૃપા આજ
જન્મ સફળ લેવા પ્રેમે વંદુ ગજાનંદને
            મળે કૃપા દેહને ઉજ્વળ જન્મ કરવા કાજ
                              ……….જય બોલો બંમ બંમ ભોલે.
 શીતળતા સોમવારની મળે ભક્તિ સાથ
         સેવાપુંજા કરુપ્રેમથી સ્વીકારજો ભગવાન
દુધઅર્ચન શીવલીંગે કરુ કૃપા દેજો અપાર
            ખોલી દ્વારમુક્તિના કરજો જીવોનો ઉધ્ધાર
                                  ………જય બોલો બંમ બંમ ભોલે.

++++++++++++++++++++++++++++