શિવજીપ્રેમ


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             શિવજીપ્રેમ

તાઃ૩૦/૮/૨૦૧૦                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અંતરથી મળતા પ્રેમને જગતમાં,ના કોઇથીય જોઇ શકાય
શિવજી પ્રેમ મળતા જીવથી,મોક્ષના દ્વારને ખુલતા જોવાય
                                                   ……… અંતરથી મળતા પ્રેમને.
મળતી કૃપા જગતમાં સાચી,જેને દેહ મનથી અનુભવાય
પુંજન અર્ચન શ્રધ્ધાથી કરતાં,ભક્તિ પ્રેમને પામી જવાય
શીતળ શ્રાવણમાસના સોમવારે,પ્રભુ શિવજીની પુંજાથાય
મોહમાયા કળીયુગના છુટતાં,માતા પાર્વતીજી રાજી થાય
                                                   ………અંતરથી મળતા પ્રેમને.
પવિત્ર માસમાં શ્રધ્ધા સ્નેહે,ૐ નમઃશિવાય જ્યાં સ્મરાય
જન્મમરણના ત્યાં છુટેબંધન,ને જીવ અંતે મુક્તિએ દોરાય
ભાગ્ય વિધાતાની સ્નેહવર્ષાએ,જીવનુ ભાગ્ય બદલાઇજાય
માગંગાના અમૃતજળથી,જગના સૌ બંધનથી છુટી જવાય
                                                   ……….અંતરથી મળતા પ્રેમને.

         *************************************