સમયના વ્હેણ


                          સમયના વ્હેણ

તાઃ૪/૧૦/૨૦૧૦                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સમયના ચાલતા વ્હેણને ના કોઇથી રોકાય
             સમજ ના આવતા માનવીથી ક્યારેક એ ટોકાય
અજબ કુદરતની અજબ લીલા અવનીએ કહેવાય
           જન્મ મળેલ જીવના દેહને અહીંતહીં એ લઈ જાય
                                          ………….સમયના ચાલતા વ્હેણને.
પકડી કેડી ચાલતા માનવીને મહેનતથી સમજાય
        મળી જાય અણસાર પ્રભુનો ત્યાં જીવન છે મલકાય
આજકાલના આ વ્યવહારમાં દેહ જલ્દી છે ફસાય
        મળીજાય સહવાસ સંગીનીનો જીવન ત્યાં સમજાય
                                             ………..સમયના ચાલતા વ્હેણને.
નિર્ધન ને ધનવાનના વમળમાં દેહ આ જકડાય
           માનવતા મુકાઇ જતાં માનવ જીવન આ વેડફાય
સુખદુઃખનો સંગાથ મળતા દેખાય સમયના વ્હેણ
            સમયપારખી ચાલતાં સંગે મળે સરળતા ને સ્નેહ
                                             ………..સમયના ચાલતા વ્હેણને.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: