સમયની સોટી


                          સમયની સોટી

તાઃ૧૭/૧૦/૨૦૧૦                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દુનિયાના દસ્તુરમાં જ્યારે,મળી જાય તમારો સુર
સોપાનોની સરળતા જોતાં,હૈયે આનંદ છે અદભુત
                                ………..દુનિયાના દસ્તુરમાં જ્યારે.
સમયની સોટી પકડાય સમયે,તો તરાય આ સંસાર
મળે સ્નેહપ્રેમની હેલી જગે,જે માનવતાએ મેળવાય
મનમાં શ્રધ્ધા અડગ આવતા,સરળજીવન થઇ જાય
જીવન મળે ઉજ્વળ જગમાં,સમયે તમને એ દેખાય
                                 ………..દુનિયાના દસ્તુરમાં જ્યારે.
સમય પકડે દેહને જગતમાં,ના જીવથી એ પકડાય
જીવનો નાતો જગત પિતાથી,જે ભક્તિથી સમજાય
પડે સોટી જ્યાં પરમાત્માની,ત્યાં ના કોઇથી બચાય
સરળ જીવન મુક્તિ આપે,જે પ્રભુ કૃપાએ મળી જાય
                                   ……….દુનિયાના દસ્તુરમાં જ્યારે.

***********************************************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: