જન્મ તારીખ


                                 જન્મ તારીખ

તાઃ૩૧/૧૦/૨૦૧૦                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દુનીયાના દસ્તુરમાં ભઈ,જ્યાં લખાઇ જાય તમારુ નામ
મળે દેહ જીવને અવનીએ,તેને જ જન્મ તારીખ કહેવાય
                                           ………..દુનીયાના દસ્તુરમાં ભઈ.
કર્મ બંધન જીવના સાથે છે,જે દેહના વર્તનથી જણાય
ના માગણી કોઇની ચાલે,કે નાતેમાં કોઇ ભેદભાવ થાય
સરળરીત પરમાત્માનીએવી,જે સાચીભક્તિએ સમજાય
તારીખ આગમનની અવનીની,કૃપાએ પ્રભુની મેળવાય
                                             ………..દુનીયાના દસ્તુરમાં ભઈ.
કોને કયો દેહ મળે અવનીએ,જીવના બંધનથીજ દેખાય
લીલા ન્યારી છે આ પ્રભુની,જે સાચી ભક્તિએ અણસાય
જન્મ જકડે જીવને જ્યારે,ત્યારે કર્મના બંધનને સમજાય
જન્મ મળતાં નાનાદેહથી જીવને,તો ઘડપણથીજ છોડાય
                                               ……….દુનીયાના દસ્તુરમાં ભઈ.

*********************************************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: