સમયને પગલે


                           સમયને પગલે   

તાઃ૨૪/૧૦/૨૦૧૦                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ના મારી લાયકાત કે ભઈ,હું બેપગલાંય પણ ચાલુ
ધોડીયામાં આરામ કરુ ત્યાં,ક્યાંથી કોઇનેય હું જાણું
                                 ……….ના મારી લાયકાત કે ભઈ.
નાની આંગળી પકડે માડી,ત્યાં પડખાં ફેરવી જાણું
ઉંઆ ઉંઆ હું કરતો ત્યારેજ,મમ્મીથી દુધનેહું માણુ
ઝુલતા મારા ઘોડીયાને પણ,દોરીથી કોઇજ હલાવે
બહાર નીકળવા બે હાથ આવે,ત્યાં છુ તેમ હું જાણું
                                  ………ના મારી લાયકાત કે ભઈ.
બારાખડીથી આગળ વધતાં,હું કલમ પેનને પકડુ
માનુ હવેકે લાયકાત મારી,ભણતરની કેડીને જાણુ
ચાલ્યો બે ડગલાં જ સાથે,ત્યાં મળ્યો મિત્રોનો પ્રેમ
આવી સમજણ મને ત્યારે,ભાગી ગયો મનનો વ્હેમ
                                  ……….ના મારી લાયકાત કે ભઈ.
સમયે સંગીનીમળી મને,મળ્યો લાયકાતે સહવાસ
જીવન જીવવાની પગથી પકડતા,સાથીઓ હરખાય
મળતાંજ મનને ભક્તિ દોર,મળ્યો મને સાચો સંકેત
કરતાં સાચી પ્રીતે ભક્તિ,શાંન્તિ મળી મનને ભરપુર
                                  ………..ના મારી લાયકાત કે ભઈ.

+++++++++++++++++++++++++++++++

મારૂતીનંદન


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             મારૂતીનંદન

તાઃ૨૩/૧૦/૨૦૧૦                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિ જેની શક્તિ છે,ને છે શ્રધ્ધાજ જેમનુ જીવન
એવા અંજનીપુત્ર શ્રી હનુમાનજીને,કરુ છું હું વંદન
                                          ………..ભક્તિ જેની શક્તિ છે.
સાતવારમાં શનીવારને જ,જગે ભક્તિદીન કહેવાય
મળી જાય જો પ્રેમપ્રભુનો,આ જન્મસફળ થઈ જાય
રામનામની માળાહાથમાં,નેસદા ઉભાએ ભક્તિ દ્વાર
મોહમાયાને તોડી નાખતાં,આ જીવ મુક્તિએ દોરાય
                                          ……….. ભક્તિ જેની શક્તિ છે.
ચાલીશામાં શ્રધ્ધા રાખતાં,સતત સ્મરણ જ્યાં થાય
મારૂતીનંદન આવીબારણે,સાંકળ ભક્તિની દઈજાય
ભુત પલીત તો ભડકી ભાગે,જ્યાં ગદાધારી દેખાય
મળી જાય કૃપા પ્રભુરામની,સંગે સીતામા સહવાય
                                           ………..ભક્તિ જેની શક્તિ છે.

શ્રીરામ શ્રીરામ શ્રીરામ શ્રીરામ શ્રીરામ શ્રીરામ શ્રીરામ 
======================================

બંધન


                                બંધન

તાઃ૨૨/૧૦/૨૦૧૦                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લેખ લખેલા ના મિથ્યા થાય,એ તો વર્તનથી દેખાય
શાણીવાણી નાસંભળાય,જ્યાં પવિત્ર જીવ તરછોડાય
                                             ………..લેખ  લખેલા ના મિથ્યા.
જન્મમળ્યો રાજકુળમાં જગે,ને અઢળક સંપત્તિ દેખાય
કર્મના બંધન નાછોડે દેહને,સમયે ભીખ માગવા જાય
                                             ………..લેખ લખેલા ના મિથ્યા.
મળી જાય છે માયા જગની,છોને ઉજ્વળ કુળે જન્માય
પ્રભુની કૃપા જ્યાં જાયછે દુર,ત્યાં મારપડે જગે ભરપુર
                                             ……….. લેખ લખેલા ના મિથ્યા.
સંસારના સંબંધ સાચવીને,મન ભક્તિમાં રહેછે ચકચુર
ઘરમાં ભક્તિભાવના વાદળથી,મળીજાય શ્રધ્ધાભરપુર
                                             ……….. લેખ લખેલા ના મિથ્યા.
લખેલાલેખ ના મિથ્યાથાય,પણ થાય કૃપાએ અણસાર
બંધન દેહના છુટતાચાલે,જ્યાં સાચી ભક્તિને મેળવાય
                                               ……….. લેખ લખેલા ના મિથ્યા.
મારાની મમતા રાખતો જીવ,ભટકી રહે ભવસાગરમાંજ
પૃથ્વી પરના આગમનમાં,પ્રાણીપશુ કે જળચર જન્મેએ
                                               ………..લેખ લખેલા ના મિથ્યા.

#####################################

સાગર


                                સાગર

તાઃ૨૨/૧૦/૨૦૧૦                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું,રોજ પ્રભુને જ્યારે વંદુ
જીવને જગે મળ્યુ બધુ છે,ના કોઇ અપેક્ષા હું રાખુ
                                  ……….સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું.
જન્મ મળ્યો આ માનવીનો,ત્યાં પ્રભુ કૃપાજ માનું
મળીમહેર મને માબાપની,જે ભક્તિ બનીને આવી
મોહમાયાથી દુર રહેવાને,હું નિત્ય જલાસાંઇને વંદુ
કર્મનેપકડી ચાલતાં દેહથી,અઢળક પ્રભુકૃપાનેપામું
                                   ……….સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું.
મળેપ્રેમ સંસારીનો જગમાં,તોજીવ પૃથ્વીએ જકડાય
રમા રવિ સંગ  પ્રભુને વંદી,સમજણ સાચી હું માગું
દેખાવના દરીયાને છોડીને,પ્રભુ કૃપાનો સાગર યાચું
ઉજ્વળ માનવ જન્મ બને,ને મા બાપની કૃપા પામું
                                     ……….સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું.

================================

હરખના દીન


  

************************************
                  આગમનના એંધાણ   
=============================     
                          હરખના દીન

તાઃ૨૧/૧૦/૨૦૧૦                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મમ્મી મમ્મી કરતી દીકરી,ઉંમરના સંગથી બંધાય
આવી જોતાં જમાઇને બારણે,માતાપિતાય હરખાય
                                  ……….મમ્મી મમ્મી કરતી દીકરી.
આજકાલનો અણસાર મળે,પણ ના કોઇથી પકડાય
સંતાન જોતાં જીવનમાં,મળીજાય પ્રેમનો અણસાર
ગોદમાં રાખી બાળકને મા,હાલરડા સદા પ્રેમે ગાય
સમય સાચવી ચાલતાંજગે,માબાપ જોઇને હરખાય
                                 …………મમ્મી મમ્મી કરતી દીકરી.
દીકરો લાવે આંગણેનારી,જીવનમાં સંગીની થઈજાય
માબાપના પ્રેમની વર્ષાએ,ગુણીયલ વહુ આવી જાય
સમજી વિચારી પગલાએ,ઉજ્વળ કુળ પણ થઇ જાય
આવે હરખના દીનઘરમાં,હૈયે અનંતઆનંદ મેળવાય
                                    ………..મમ્મી મમ્મી કરતી દીકરી.
દીકરી વ્હાલી લાડકીલાગે,પણ એ પારકુધન સમજાય
ઉંમરના આંગણે આવતાં,એને પ્રેમે પારકે ઘેર વિદાય
અણસારમળે જ્યાં હરખના દીનનો,માબાપ છે હરખાય
બાળકના આગમનની રાહે તો,જમાઇ આંટા ફેરા ખાય
                                    …………મમ્મી મમ્મી કરતી દીકરી.

******************************************

કદમ કદમ


                            કદમ કદમ

તાઃ૨૧/૧૦/૨૦૧૦                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કદમ કદમથી કદમ મળેતો,ક્યાંય ચાલી જવાય
ખાડા ટેકરા ખુંદી જતાં તો,મંજીલ મેળવી લેવાય
                            ………..કદમ કદમથી કદમ મળે તો.
માનવદેહે મળે અણસાર,જે બુધ્ધિ એજ સમજાય
સદ વિચારની શ્રેણી મળતાં,કદમ કદમ પરખાય
સાચી રાહ પ્રભુ કૃપાએ મળે,જ્યાં આશીર્વાદ હોય
અહંકારનો ઉંમરો છોડતાં,સાચી રાહ દોર મેળવાય
                              ………..કદમ કદમથી કદમ મળે તો.
દેખાય દીશાઓ ચારજગે,પણ ના મનથી સમજાય
સાથમળે જ્યાં સ્નેહે સાચો,ત્યાં મળી જાય છે જ્ઞાન
પારખીલેતાં કદમ સંગીનો,પ્રેમે જીવન આ હરખાય
સન્માનની કેડી આવે દોડી,આજન્મ સફળ થઈજાય
                               ………..કદમ કદમથી કદમ મળે તો.

**************************************

શું માગું?


                                શું માગુ?

તાઃ૨૧/૧૦/૨૦૧૦                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દીધા મને સંસ્કાર માબાપે,જે આશીર્વાદની સાથ
દીધી દોર ભક્તિની પિતાએ,ને માતાએ સદભાવ
                                   ………દીધા મને સંસ્કાર માબાપે.
સંસ્કારની સીડી પ્રેમ દઈદે,જે અતુટપ્રેમ સહવાય
ઉભરો કદી વધુ ના આવે,કે ના હદનેય ઓળંગાય
માતાએ દીધી લાગણીએવી,જે સમયેજ સચવાય
હદમાં રહીને મીઠાશને લેતાં,ના કદીયએ ઉભરાય
                                   ………દીધા મને સંસ્કાર માબાપે.
પિતાએ ચીંધી છે આંગળી,કે સાચવી ચાલજે આજ
ભવિષ્ય તારા હાથમાંજ રહેશે,જે ઉજ્વળ કરશેકાલ
હિંમત તો તારા હાથમાં છે,મનથી વિચારીને કરજે
માગવાની નાજરૂરમારે,મળેલુ જીવન પાવન કરશે
                                  ………..દીધા મને સંસ્કાર માબાપે.

==============================