રંગીલો ગુજરાત


 

 

 

 

 

                           

 

 

  .

.

.

.

.

.

.                       . રંગીલો  ગુરા

તાઃ૨૮/૧૧/૨૦૧૦                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

વિશ્વવ્યાપી ગુજરાતીઓને,હૈયે અનંત આનંદ થાય
રંગીલો ગુજરાતને સાંભળી,ભાષા પ્રેમી સૌ હરખાય
………………………………….એવો રેડીયો AM 1090 કહેવાય.
રસેશભાઇ આવ્યા દોડી,લઇ સાહિત્યનો તેમનો ભંડાર
શાયરી શેર ને કવિતા ગાતા,એતો ખુબ હરખાઇ જાય
લાવ્યા કૃપા માતાનીસાથે,જે સાંભળી શ્રોતા ખુશથાય
આનંદ મને હૈયે છે એટલો,જ્યાં ચાહકો ફોન કરી જાય
…..                              ……એવો રેડીયો AM 1090 કહેવાય.
ગુજરાતીથી પ્રેમ નિરાળો,જ્યાં આવ્યા છે નુરૂદ્દીનભાઇ
કલમસાથે વાચાએવી,જે સાંભળી આનંદ લીધો અહીં
આજેઆવ્યા મહેમાન બની,જાણેદેવા ભાષાનો દરીયો
શ્રોતાઓના ફોનથીલાગ્યુ,આ રંગીલો ગુજરાત છે ભઇ
………………………………….એવો રેડીયો AM 1090 કહેવાય.

====================================

You can hear this program on web site: rangilogujarat.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: