કાતરી આંખ


                           કાતરી આંખ

તાઃ૨૯/૧૧/૨૦૧૦                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નજરના બાણ વાગતાં,હૈયેથી પ્રેમ મળી જાય
કાતરી આંખની નજર,બનતુ કામ બગડી જાય
                                  ……….નજરના બાણ વાગતાં.
મળે નજર એક ભાવથી,ત્યાં આત્મા રણકી જાય
સહવાસ મળતાં સંગથી,જગે બધુ જ મળી જાય
કુદરતની આ લીલા,જેને સાચાપ્રેમથી મેળવાય
ના મોહ માયાના વર્તન,જેમાં કળીયુગી ભટકાય
                                    ………નજરના બાણ વાગતાં.
સફળતાનાઆ સોપાનમાં,સરળતાય સંગાઇ જાય
મહેનત સાચી આવે સાથે,જ્યાં કામ મનથી થાય
મળતી સફળતાય અટકે,નેમહેનત પણ એળે જાય
કાતરી આંખની નજર પડે,ત્યાં સધળુય ઉંધું થાય
                                   ………..નજરના બાણ વાગતાં.

===============================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: