મળતી લહેર


                         મળતી લહેર

તાઃ૨૨/૧૨/૨૦૧૦                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્ધન ને ધનવાન જગતમાં,આઘા પાછા થાય
કળીયુગી સહવાસમાં,ભગવાન પણ મુંઝાઇ જાય
                           ……….નિર્ધન ને ધનવાન જગતમાં.
પ્રેમની કેડી મળે હૈયે થી,નિર્મળતા મળતી થાય
પિતા પ્રેમની જ્યોત મળતા,જીવન ઉજ્વળથાય
મળે સંસ્કાર માતાના દેહ ને,ભક્તિ માર્ગ ખોલાય
મળેલહેર જ્યાં પ્રેમની,ત્યાં સાર્થક જન્મ થઈજાય
                           ……….નિર્ધન ને ધનવાન જગતમાં.
નિર્મળ દેખાતા જગતમાં,જન્મે જીવ છે  ભટકાય
માયામોહના બંધન વળગે,વ્યાધીઓ આવીજાય
એકછુટતાં બીજી સંગ લે,એ ઝંઝટ વળગતી જાય
મહેરથાય જો પરમાત્માની,આલહેર બદલાઈજાય
                         ………..નિર્ધન ને ધનવાન જગતમાં.

*********************************************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: