કુદરતની કળા


                           કુદરતની કળા

તાઃ૨૬/૧૨/૨૦૧૦                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મધુર મહેંક  ધરતીની મળે,ને સંગે પવનની લહેર 
જન્મ સફળ લાગે જીવને,પાવન થાય જીવ અનેક
                                 ……….મધુર મહેંક ધરતીની મળે.
કરુણા સાગરની મળે કૃપા,ત્યાં મોહમાયા જાય દુર
શાંન્તિનો સહવાસ મળતાં,મન ભક્તિમાંરહે આતુર
મારું તારું ના કદીય વળગે,એ છે પ્રભુકૃપાના મુળ
આવીપ્રેમ મળેસ્નેહીઓનો,ધન્ય જીવન થાય મધુર
                                   ……….મધુર મહેંક ધરતીની મળે.
સુર્યોદયનો સાથ છેસૌને,જે ભજીલે પ્રભાતે પળવાર
કુદરતની આ અજબ કળા છે,જે સમજી લે એકવાર
જીવની એકઓળખ નિરાળી,દેહથી નાકદી સમજાય
અંતનજીક આવતાંદેહનો,કુદરતની કૃપાએ પરખાય
                                    ……….મધુર મહેંક ધરતીની મળે.

`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-`-

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: