અભિનંદન


 

 

 

 

 

 

Devikaben Dhruv (GSS)

                            અભિનંદન

તાઃ૩૧/૧૨/૨૦૧૦                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાહિત્યનો સહવાસ મળતાં,અનંત આનંદ થાય
મળી જાય મને કેડી પ્રેમની,જ્યાં GSS મેળવાય
                          ………..સાહિત્યનો સહવાસ મળતાં.
કેડી મળી મને ૨૦૦૧થી,જ્યાં લેખકો મળી જાય
એકબીજાનો સંગ લેતાં,ગુજરાતી ઉજ્વળ દેખાય
ભાષા પ્રેમીઓ કલમ પકડીને,લખતાં થયા લેખ
એક બે કરતાં હજારો થતાં,પુસ્તકો મળ્યા અનેક
                           …………સાહિત્યનો સહવાસ મળતાં.
અભિનંદન છે દેવીકાબેનને,પકડ્યો ૨૦૧૧નો દોર
આનંદ હૈયે અમને અનેક,મળશે જરૂર ભાષા પ્રેમ
ભાષા પ્રેમી મળતાં મીટીંગમાં,લાભ લેશેજ અનેક
ઉત્તમ આનંદ લેખકો લેશે,ને માણસે શબ્દોનો પ્રેમ
                               ………..સાહિત્યનો સહવાસ મળતાં.

++++++++++++++++++++++++++++++=

(GSS=Gujarati Sahitya Sarita,Houston)

One Response

  1. શ્રી પ્રદીપકુમાર

    ૨૦૧૧ ના વર્ષાગમને શુભ કામના.

    આપનો બ્લોગ ખુબ ઉચે આકાશમાં વિહરતો, લહેરાતો અને વિકસતો

    રહે એવી શુભ કામના.

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: