વર્ષની વિદાય


                            વર્ષની વિદાય

તાઃ૩૧/૧૨/૨૦૧૦                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સારુ નરસું જે થયું આ વર્ષમાં,ભુતકાળ એ થઈ જાય
નવા વર્ષના આગમને હ્યુસ્ટનમાં,હૈયે હૈયા મળી જાય
                               ……….સારુ નરસું જે થયું આ વર્ષમાં.
ભુલ જગતમાં કોઇ નાકરે,તો એ માનવ ના કહેવાય
સરળતાના સોપાન મેળવવા,સ્વભાવ પણ બદલાય
મળી જાય ક્યાંક મહેંક માનવતાની,ભક્તિએ બંધાય
આવે આંગણે શાંન્તિ દોડી,એ જ ભાવના પણ રખાય
                                ………..સારુ નરસું જે થયું આ વર્ષમાં.
સુખદુઃખ તો સંગાથે ચાલે,જીવનની ગાડી ચાલી જાય
રોકાય જો ગાડી જીવનની,પ્રભુ કૃપાએ જ સરળ થાય
વિદાયદેતા ૨૦૧૦ને આજે,પ્રેમ સૌનોય લઈજ લેવાય
મળશે પ્રેમનોભંડાર ૨૦૧૧માં,અપેક્ષા સૌનીએજ રખાય
                                   ……….સારુ નરસું જે થયું આ વર્ષમાં.

**************+++++++++++************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: