સમયનું રોકાણ


                              સમયનું રોકાણ

તાઃ૨૪/૧૨/૨૦૧૦                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ગિરધારીની આ અજબ લીલા,જે સમય સમયે સમજાય
સમયનીસીડી દેવા કાજે,ગિરી ધારતા ગિરધારી કહેવાય
                                      ………..ગિરધારીની આ અજબ લીલા.
બાળપણે આંખ બંધ કરી,ખોળામાં સ્વર્ગીય સુખ મેળવાય
માના હેતનીવર્ષા વરસેદેહે,જ્યાંસુધી બાળક તે સમજાય
બાળક દેહની અપેક્ષા એટલી,કે દેહની ઉંમરના વધીજાય
સમય રોકાઇજાયતો દેહને,માતાનો સાચોપ્રેમ મળતોજાય
                                     ………..ગિરધારીની આ અજબ લીલા.
જુવાનીના જોશમાં રમતાસૌને,ખેલદીલીમાં મન પરોવાય
સાચીરીતથી રમતનેમાણતાં,શરીર પણ સચવાઇ જ જાય
સમય થોડો જો રોકાઇજાય તો,રમવાની હિંમત વધી જાય
સંધ્યાકાલના વાદળનેજોતાં,રમતવીરોના દીલ દુભાઇજાય
                                      ………..ગિરધારીની આ અજબ લીલા.
બારણુ ખખડે ધડપણનું જ્યાં દેહે,ત્યાં હિંમતને ત્યજી દેવાય
ટેકો લેતા લાકડીનો દેહે,માણસને બહુ લાંબી જીંદગી દેખાય
ખાવાપિવાની વ્યાધીના દુઃખેતો,જીવનથીય એકંટાળી જાય
વીતે સમય જલ્દીજગતમાં,તેવી ઇચ્છા મનથીસદાય થાય
                                      …………ગિરધારીની આ અજબ લીલા.

==================================

Advertisements

જીવનની ગાડી


                              જીવનની ગાડી

તાઃ૨૩/૧૨/૨૦૧૦                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સરળ ચાલતી આ ગાડી જીવનની,માનવતાએ મેળવાય
ઉજ્વળતાનો સહવાસ લઇને,અનંતઆનંદ માણી લેવાય
                              …………સરળ ચાલતી આ ગાડી જીવનની.
સંસારના બંધન છે નિરાળા,જ્યાં સગાસંબંધી મળી જાય
સુખદુઃખની સાંકળમાં રહેતાં,દેહે પાવન પ્રેમ આવી જાય
મીઠીમધુર વાણી સાચવતાં,સૌના હૈયેથી પ્રેમ મળી જાય
એક આંગળી શોધતાં જીવનમાં,દેહેને ધણા હાથે ટેકાવાય
                                ………..સરળ ચાલતી આ ગાડી જીવનની.
માગણીસાચી પરમાત્માથી કરતાં,સરળતાથી એ સહવાય
વ્યાધી દુર રહે દેહથી સદાય,જ્યાં જલાસાંઇ ભજી લેવાય
મનને લાગી માયા ભક્તિની,જીવનની ગાડી ચાલી જાય
સરળ સ્નેહની જીંદગી મળતાં,પાવન કર્મનો સંબંધ થાય
                               ………… સરળ ચાલતી આ ગાડી જીવનની.

#%##%##%##%##%##%##%##%##%##%##%##%

મળતી લહેર


                         મળતી લહેર

તાઃ૨૨/૧૨/૨૦૧૦                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્ધન ને ધનવાન જગતમાં,આઘા પાછા થાય
કળીયુગી સહવાસમાં,ભગવાન પણ મુંઝાઇ જાય
                           ……….નિર્ધન ને ધનવાન જગતમાં.
પ્રેમની કેડી મળે હૈયે થી,નિર્મળતા મળતી થાય
પિતા પ્રેમની જ્યોત મળતા,જીવન ઉજ્વળથાય
મળે સંસ્કાર માતાના દેહ ને,ભક્તિ માર્ગ ખોલાય
મળેલહેર જ્યાં પ્રેમની,ત્યાં સાર્થક જન્મ થઈજાય
                           ……….નિર્ધન ને ધનવાન જગતમાં.
નિર્મળ દેખાતા જગતમાં,જન્મે જીવ છે  ભટકાય
માયામોહના બંધન વળગે,વ્યાધીઓ આવીજાય
એકછુટતાં બીજી સંગ લે,એ ઝંઝટ વળગતી જાય
મહેરથાય જો પરમાત્માની,આલહેર બદલાઈજાય
                         ………..નિર્ધન ને ધનવાન જગતમાં.

*********************************************

આંખની ભીનાશ


                        આંખની ભીનાશ

તાઃ૨૧/૧૨/૨૦૧૦                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દેહને મળેલ માનવતામાં,સમય સમય સચવાય
પ્રેમની પાવક જ્વાળા મળતાં,આંખો ભીની થાય
                               ………..દેહને મળેલ માનવતામાં.
કદીક મળે સહવાસ કોઇનો,ને કદીક મળે છે સાથ
માનવીની માનવતા દઈને,દેહને મળેછે એક દ્વાર
મળે અજાણતાની કેડી દેહે,જે ધીમે ધીમે સમજાય
પકડાયેલ આંગળીથીજ,મળીજાય આંખોને ભીનાશ
                                   ……….દેહને મળેલ માનવતામાં.
સમજણની સીડી પકડાતા,મળે જીવનમાં અણસાર
શ્રધ્ધા રાખી મનથી વિચારી,કદક કદમને સચવાય
સાથ અને સહવાસની કેડીએ,પાવનરાહ મળી જાય
આનંદની મળતી રાહે દેહની,આંખો ભીની થઈ જાય
                                    ………..દેહને મળેલ માનવતામાં.

===============================

પુણ્યનું પારણુ


                          પુણ્યનું પારણુ

તાઃ૧૯/૧૨/૨૦૧૦                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવદેહની અજબલીલા,ના સમજાય આમ તેમ
મળે સાચી રાહ જીવનને,ત્યાં મળી જાય પ્રભુ પ્રેમ
                                 ………… માનવદેહની અજબલીલા.
બાળક દેહની નિર્મળતાને,માની પ્રીતથી પરખાય
ધોડીયાના ગુણલા મેળવતા,દેહને ઉંઘ આવી જાય
ઉંમરની સીડી પકડતાં દેહથી,બાળપણ છટકી જાય 
જુવાનીનો શ્વાસ મળતાં,જીવને સમજણ મળી જાય
                                     ………..માનવદેહની અજબલીલા.
આધી વ્યાધી ઉપાધી જગમાં,જ્યાં દેહથી ઓળખાય
સમજણ સાચી આવીજાય,ત્યાં પુણ્યની કેડી પકડાય
મોહમાયાથી છટકી લેવા,દેહે પુણ્યનુ બારણુ શોધાય
મળી જાય ભક્તિ સાચી,ત્યાં પુણ્યના પારણે ઝુલાય
                                      ………..માનવદેહની અજબલીલા.

++++++++++++++++++++++++++++++

લંગડાની લાત


                          લંગડાની લાત

તાઃ૧૮/૧૨/૨૦૧૦                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લંગડો મારે જ્યાં લાત તમને,ત્યાં યાદ આવે ભાત
એક પગની ઓછીપડે,પણ લંગડાની બેપગની એક
                 ……….. લંગડો મારે જ્યાં લાત તમને.
તારું મારું જ્યાં સમજીએ,ત્યાં ના ભાર પડે કંઇ બહુ
આપણુ કહેતા જગતમાં,હાથે હાથ મળી જાયછે સૌ
મનથી કરેલ કામમાં,સફળતાનો મળીજાય છે સાથ
સમય સાથે ચાલે ધીમો,નેમળે મનને શાંન્તિનાસુર
                             …………લંગડો મારે જ્યાં લાત તમને.
એક ભાવના એકશ્રધ્ધા,ને એક ભક્તિની લીધી દોર
મનનેમળે શાંન્તિમાગેલી,જ્યાં પરમાત્મા આવે રોજ
જન્મસફળ જીવનો થાય,ને મોહમાયા ના આવે દ્વાર
હાથજોડતા મનથીપ્રભુને,સાર્થકભક્તિ આ થઈ જાય
                                 ………..લંગડો મારે જ્યાં લાત તમને.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

મધુર મહેંક


                           મધુર મહેંક

તાઃ૧૭/૧૨/૨૦૧૦              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મહેંક મળે જીવનમાં,તો થઈ જાય ઉધ્ધાર
કઈ મહેંક ક્યારે મળે,જે દઈ જાય સહવાસ
                                 ……….મહેંક મળે જીવનમાં.
માનવ જીવન જીવતાં,જો માનવતા મહેંકાય
મળે જ્યાં માનવ પ્રેમ,ત્યાં ઉજ્વળતા દેખાય
જીવનસંગીનો પ્રેમ મળતાં,હર્યુ ભર્યુ ઘર થાય
ઉજ્વળ જીવન જીવીજતાં,જીવન મહેંકી જાય
                                     ………મહેંક મળે જીવનમાં.
મોહમાયાનો સંગ લેતાં,સધ્ધરતા ભાગી જાય
દેખાવની દુનીયા પકડાતાં,મનડુંય ડગી જાય
મહેંકનો અણસાર નામળે તો,જીવન નર્ક થાય
અંતેતો મળે કુદરતનીસોટી,જે ઝીલીના શકાય
                                      ………મહેંક મળે જીવનમાં.
મળે મહેંક મોગરાની,ત્યાં શ્રીજલારામ હરખાય
ભક્તિનો એદોર મળે,જેથી જીવન સાર્થક થાય
છુટેબંધન કળીયુગના,ને માનવતા મહેંકી જાય
મધુરમહેંક મળતાકળીયુગે,જન્મસફળ પણથાય
                                        ………મહેંક મળે જીવનમાં.

=============================