રામનામનુ રટણ


                          રામનામનું રટણ

તાઃ૧૬/૧/૨૦૧૧                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

રામનામનુ રટણ કરતાં,દેહથી ભક્તિ પાવન થઈ
રામસીતાનું સ્મરણ કરતાં,આજીંદગી સુધરી ગઈ
                                  …………રામનામનુ રટણ કરતાં.
ઉજ્વળ સવાર મેં લીધી,જે જલાસાંઇ કૄપાએ દીધી
શ્રધ્ધા રાખી ભક્તિ કરતાં,મને શાંન્તિ માણી લીધી
                                  …………રામનામનુ રટણ કરતાં.
સવારના શીતળ વાયરે,મેંતો પુંજન અર્ચના દીધી
કંકુ ચોખા હાથમાં લઈને,સુર્યદેવની આશીશ લીધી
                                   ………..રામનામનુ રટણ કરતાં.
જલારામે ભક્તિ રાહ દીધી,ને સાંઇબાબાએ શ્રધ્ધા
સંત જલાસાંઇ એ અવની પર,મુક્તિ રાહ બતાવી
                                   ………..રામનામનુ રટણ કરતાં.
ઉજ્વળ જીવન ભક્તિએ મળે,જ્યાં માયા ભાગે દુર
સહવાસની થોડી લકીરદેવા,મોહબતાવે એ ભરપુર
                                   …………રામનામનુ રટણ કરતાં.
ભક્તિની જ્યાં ટેક અતુટ છે,ના સ્પર્શ મળે લગીર
પાવનકર્મ થઈ જતાં,આ જીવને મુક્તિ મળે જરૂર
                                  ………….રામનામનુ રટણ કરતાં.

###############################

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: