એકલવાયું


                        એકલવાયું

તાઃ૧૯/૧/૨૦૧૧                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દેહ મળતાં સંબંધની કેડી,મળી મને ભઈ ન્યારી
પ્રેમની ઝીણી સાંકળ એવી,લાવેએ જીવને તાણી
                              ……….. દેહ મળતાં સંબંધની કેડી.
અનહદ મળીજાય પ્રેમ તો,ના કોઇથી છુપાવાય
ઉભરો આવે એવો દેહ પર,જે ના કોઇથી ઉંચકાય
સુખદુઃખમાં મળે સંગાથ,ત્યાં શીતળતા મેળવાય
જીવનમાં ના પકડે હાથ,દેહે એકલવાયું સહેવાય
                                   ……….દેહ મળતાં સંબંધની કેડી.
નિર્મળતાનો સાથ મળે તો,પ્રીત પણ પાવન થાય
સાચો સ્નેહ ના સંગાથીનો,જે મિત્રો જ આપી જાય
ભાગે એકલતા દુરદેહથી,સ્નેહની સાંકળ મળી જાય
જીવન ઉજ્વળ લાગે,ને માનવતાય વરસતી થાય
                                    ……….દેહ મળતાં સંબંધની કેડી.

===============================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: