દીકરી દેજો


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                દીકરી દેજો

તાઃ૧૯/૨/૨૦૧૧          આણંદ        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દીકરી દેજો પ્રેમથી,જે દે સૌને સન્માન
        વાણી વર્તન સ્નેહથી કુળને,કરી જાય બલવાન
                                                     …………દીકરી દેજો પ્રેમથી.
સંસ્કાર મળેલા સાચવી,કુટુંબમાં ભળી જાય
     આંગણે આવેલ વડીલ પણ,વર્તનથી ઓળખી જાય
માન અને સન્માન મુકી,લાજ રાખી ભળી જાય
        ભક્તિ,પ્રેમ ને સંગે રાખી,પ્રેમથી સેવા કરી જાય
                                                       …………દીકરી દેજો પ્રેમથી.
કદીક નીકળેલ કડવુ વચન,કોઇનું જીવન વેડફી જાય
     ડગલે ડગલુ સાચવી જીવતાં,આ જન્મ સફળ થઈ જાય
પતિ પ્રેમની અપેક્ષાએ,કદીય માબાપને ના ભુલાય
        જન્મ સફળની સીડી મળતાં,જીવન આ ઉજ્વળ થાય
                                                       …………દીકરી દેજો પ્રેમથી.
આશાઓ રાખતાં દુર,જીવનમાં અપેક્ષા ભાગી જાય
      આશીર્વાદ મનથી મળતાં એક,જીવન આ સાર્થક થાય
ભાઇભાંડુનો સહવાસ રહે,ત્યાં સંતાન પણ હરખાય
      મળીજાય સૌનો સાથ જીવનમાં,ત્યાં દેખાવ ભાગી જાય
                                                        …………દીકરી દેજો પ્રેમથી.

———————————————————————–

     આ કાવ્ય મારા પુત્ર ચી.રવિના જીવનસાથી ના બંધનના દીવસે
પુજ્ય જલારામ બાપા અને પુજ્ય સાંઇબાબાની કૃપાથી લખેલ છે.
જે ચી.હીમાના પરિવારને પવિત્રદીવસની યાદરૂપે અમારા આણંદના
મકાનમાં પ્રેમથી અર્પણ.   લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ.      તાઃ૧૯/૨/૨૦૧૧

=========================================

કારેલાની કઢી


                           કારેલાની કઢી

તાઃ૬/૨/૨૦૧૧       (આણંદ)         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કારેલાની કઢી જ્યાં ખાધી,ત્યાં વ્યાધીઓ ભાગી દુર
આવી શાંન્તિ દેહને ત્યારેજ,મળે સુખ શાંન્તિ ભરપુર
                                            ………….કારેલાની કઢી ખાધી.
અરે ઉજ્વળ દીઠી સવારસાંજ,ને ભુલાઇ ગઈ ગઈકાલ
દબાણ લોહીનુ બંધ થયું,ત્યાં સુધરી ગઈ સવાર સાંજ
દવાદારૂની જ્યાં ભાગી ટેવ,ત્યાંજ દવાખાનું દુર જાય 
મનને શાંન્તિ મળીજતાં ભઈ,મારા ઘરના સૌ હરખાય
                                              ………….કારેલાની કઢી ખાધી.
ના આડી કે અસર ઉંધી,જ્યાં સાત્વીક શરીર મળીજાય
કેવી કુદરતની આ લીલા,જે સાદા ફળફુલથી મેળવાય
મળીમને કેડી જલાસાંઇની,ત્યારથી જીવ મારો હરખાય
તકલીફો ઉભી દુર રહે જ્યાં,મોટા ખર્ચા પણ બચી જાય
                                               ………….કારેલાની કઢી ખાધી.

———————————————————-