મઝા પડી


                                મઝા પડી

તાઃ૨૭/૨/૨૦૧૧        (આણંદ)     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મઝા પડી ભઈ મઝા પડી,સૌને મળીને મઝા પડી
     માણી લીધી ભઈ માણી લીધી,સૌની પ્રીત માણી લીધી
                                              ………..મઝા પડી ભઈ મઝા પડી.
મનથી પ્રીત મળી ગઈ,ભઈ સૌની પ્રેમે પ્રીત મળી
હૈયે હૈયા હેતે મળ્યા,ત્યાં નિર્મલ સ્નેહની નદી મળી
                                              ………..મઝા પડી ભઈ મઝા પડી.
જીવને ઉજ્વળ કેડી મળી,મમતા સૌએ માણી લીધી
આજકાલની તો માયા છુટી,હૈયેથી સાચી પ્રીત મળી
                                              ………..મઝા પડી ભઈ મઝા પડી.
આજે હું આવુ કે કાલે આવું,સમયની સીડી આ ચાલી
એક મનથી જ પકડી લેતાં,ભઈ જ્યોત પ્રેમની ઝાલી
                                              ………..મઝા પડી ભઈ મઝા પડી.
દીલડા સંગે દેહ મળ્યા,ત્યાં સુખદુઃખ બંન્ને હટી ગયા
મળતાં પ્રેમનો સાગર દેહને,જીવન સાચુ જીવી રહ્યા
                                              ………..મઝા પડી ભઈ મઝા પડી.

====================================

One Response

  1. બહુ સરસ રચના

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: