સુખની કેડી


                              સુખની કેડી

તાઃ૨૭/૨/૨૦૧૧     (આણંદ)    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

દુઃખો ભાગશે દુર,જ્યાં ભક્તિ છે ભરપુર
      રામનામની કેડીને લેતાં,કૃપા મળે અદભુત 
                                                ……….દુઃખ ભાગશે દુર. 
નિત્ય સવારે પુંજન,જ્યાં શ્રધ્ધાએજ થઈ જાય
જલાસાંઇની કૃપાએ,જીવને જન્મ સફળ દેખાય
ક્યાંક મળેલ આશિર્વાદ,જે સ્વર્ગ સુખ દઈ જાય
સાર્થક જીવન મળીજતાં,સુખની કેડી મળી જાય 
માયામોહ દુર ભાગતા,ઉજ્વળ આ જીવન થાય
                                                 ……….દુઃખ ભાગશે દુર.
કરતાં કામ જીવનના, સફળ સરળ થઈજ જાય 
અણસાર મળે એદેહને,જે ભક્તિ એજ મેળવાય
મારાની માયા છે અતુટ,ને મમતા પણ દેખાય
ભક્તિ સાચી કરી લેતા તો,કુદરત પણ હરખાય
બંધન જગના છુટતાં જીવને,અતુટ શાંન્તિ થાય
                                                   ……….દુઃખ ભાગશે દુર.

===============================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: