દશાબ્દીનો ડંકો


                            દશાબ્દીનો ડંકો

તાઃ૧૨/૩/૨૦૧૧      (આણંદ)          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દશાબ્દીનો ડંકો વાગતાં ભઈ,સર્જકની ભાવના મળી ગઈ
સાહિત્યના સહવાસીઓથીતો,હ્યુસ્ટનની કીર્તી પ્રસરી ગઈ
                                   …………..દશાબ્દીનો ડંકો વાગતાં ભઈ.
દેવિકાબેને દોર પકડીલીધી,ને રશેસ દલાલે દીધો સાથ
મળતાં હૈયા લેખકોના સંગે,ઉજ્વળ થયો દશાબ્દી નાદ
પાયો પકડ્યો પ્રશાન્તભાઇ એ,ને સુમનભાઇ એ સુકાન
વિજયભાઇની વહેતી ધારાએ,દીધા નિવૃતિને સન્માન
                                  …………..દશાબ્દીનો ડંકો વાગતાં ભઈ.
મુકુન્દભાઇએ કલા દર્શાવી,નાટકે સ્ટેજ શોભાવ્યુ આજ
સંગીતનાસુરો પકડીને,દીધો મનોજ મહેતાએ કર્ણનાદ
વિશ્વદીપભાઇએ ટકુકોદીધો,ભારતથીમળીગયો એસાદ
પ્રદીપને હૈયે હતો આનંદઅનેરો,ના ભુલીશકે કોઇ વાર
                                …………..દશાબ્દીનો ડંકો વાગતાં ભઈ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
                 હ્યુસ્ટનના સ્ટેફોર્ડ સીવીક સેંન્ટરમાં હ્યુસ્ટનની ગુજરાતી સાહિત્ય સરીતાએ દશાબ્દીની ઉજવણી નિમીત્તે તાઃ૧૨/૩/૨૦૧૧ના રોજ કાર્યક્રમ રાખેલ તે કાર્યક્રમમાં સંજોગો વસાત ભારત હોવાથી હાજર રહી શક્યો ન હતો.મને શ્રધ્ધા હતી તે પ્રમાણે ઘણી જ સારી રીતે કાર્યક્રમ થયો તે મારી યાદ માટે લખ્યો છે.મારા સૌ સર્જકોને જય જય ગરવી ગુજરાત અને આપણે સૌ રંગીલો ગુજરાત.                    લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ.

ચોકીદાર                                ચોકીદાર

તાઃ૧૧/૩/૨૦૧૧        (આણંદ)        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ના ડંડાને હાથમાં રાખે,કે ના કરે કોઇનેય એ ફોન
એક નજર પડતાં ચોર પર,ભાગીજ જાય સૌ દુર
એવા વીર હનુમાનજી,નિત્ય ભક્તિમાં રહે ચકચુર
                                  ………….ના ડંડાને હાથમાં રાખે.
નિત્ય સવારે સુરજ જોતાં,એ જાગી જાય તત્કાળ
બારીઆવી નજર કરે જ્યાં,થઈ જાય સૌ સુનમુન
દ્રષ્ટિ તમારી પારખી લે એ,ને દઈદે નિર્મળ પ્રેમ
દેહ છે વાનરનો જગે,તોય આપે સૌને માનવપ્રેમ
                                   ………….ના ડંડાને હાથમાં રાખે.
મંદીર કેરા બારણે આવી,જુએ એ ભક્તિ કેરી ટેક
આ ચોકીદારની નિર્મળ દ્રષ્ટિ,મળીજાય જ્યાં પ્રેમ
રામભક્તની એકજ લીલા,ભગાડે એ પાપ ભરપુર
બારીએ બેસી માપી લેએ,કેટલો માનવ છેચકચુર
                                   ………….ના ડંડાને હાથમાં રાખે.

______________________________________