ચોકીદાર                                ચોકીદાર

તાઃ૧૧/૩/૨૦૧૧        (આણંદ)        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ના ડંડાને હાથમાં રાખે,કે ના કરે કોઇનેય એ ફોન
એક નજર પડતાં ચોર પર,ભાગીજ જાય સૌ દુર
એવા વીર હનુમાનજી,નિત્ય ભક્તિમાં રહે ચકચુર
                                  ………….ના ડંડાને હાથમાં રાખે.
નિત્ય સવારે સુરજ જોતાં,એ જાગી જાય તત્કાળ
બારીઆવી નજર કરે જ્યાં,થઈ જાય સૌ સુનમુન
દ્રષ્ટિ તમારી પારખી લે એ,ને દઈદે નિર્મળ પ્રેમ
દેહ છે વાનરનો જગે,તોય આપે સૌને માનવપ્રેમ
                                   ………….ના ડંડાને હાથમાં રાખે.
મંદીર કેરા બારણે આવી,જુએ એ ભક્તિ કેરી ટેક
આ ચોકીદારની નિર્મળ દ્રષ્ટિ,મળીજાય જ્યાં પ્રેમ
રામભક્તની એકજ લીલા,ભગાડે એ પાપ ભરપુર
બારીએ બેસી માપી લેએ,કેટલો માનવ છેચકચુર
                                   ………….ના ડંડાને હાથમાં રાખે.

______________________________________

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: