વિનંતી


                           વિનંતી

તાઃ૩૧/૩/૨૦૧૧                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરુ વિનંતી માબાપને,દેજો અવનીએ માનવજન્મ
સફળ કરવા જીવનસોપાન,દેજો જલાસાંઇ સતકર્મ
                                    …………..કરુ વિનંતી માબાપને.
કરુ વિનંતી ભાઇબહેનને,દેજો સુખદુઃખમાં અણસાર
રહી સંગે તમારે મનથી,આંગળી છોડુ ના પળવાર
નિર્મળ રાખતામનને મારું,સદા પકડી રાખુ સંસ્કાર
અડધીરાતે મળતા અણસારથી,આવુ હું તમારે દ્વાર
                                     …………..કરુ વિનંતી માબાપને.
કરુ વિનંતી જલાસાંઇને,મળે જીવને સત્કર્મનો સંગ
ભક્તિદેજો અમને ભરપુર,રહે માયાથી આજીવો દુર
માનવ મનથી થાય ભુલ,સુધારવા દેજો થોડી ધુળ
દેજો સત્કર્મની કેડીજીવને,જન્મથી જીવ રહે આ દુર
                                    ……………કરુ વિનંતી માબાપને.

++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: