શુરવીરતા


                             શુરવીરતા

તાઃ૮/૨/૨૦૧૧      (આણંદ)     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શુરવીરની તલવાર જોતાં,વાઘ બકરી બની જાય
પરંપરાની પુંછડી એતો ભઈ,એ નમ્ર પણથઈજાય
                                 ………….શુરવીરની તલવાર જોતાં.
દેહને મળતા માનમાં,માનવી જ્યાં ત્યાં વળી જાય
સાચવવાની ના રાહ જોતાં,એ અભિમાનમાં ઘવાય
મળેલ હાથના હથિયારથી,એ માનને પામી જ જાય
પડી જાય હથિયાર હાથથી,ત્યાંકાયર એ બની જાય
                                     …………શુરવીરની તલવાર જોતાં.
માયાથી મળે મોહ જગે,ને ભાગે ભક્તિએ ભવસાગર
દેહને મળતી કેડીઓમાં,બધી વ્યાધીઓજ ભાગીજાય
શુરવીરતાનો સંગ સાધનથી,ત્યાં માણસાઇ ડગીજાય
તલવારની એક નાનીજ ઝલકે,સૌ સામેના ડરી જાય
                                      ………….શુરવીરની તલવાર જોતાં.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

તાલીના તાલ


                         તાલીના તાલ

તાઃ૬/૨/૨૦૧૧       (આણંદ)       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તાલી પડતાં તાલ મળે,ત્યાં ધુન પ્રભુની થાય
જીવને સાચીરાહ મળે,જ્યાં ભક્તિ મનથી થાય
                                  ………….તાલી પડતાં તાલ મળે.
તાલ જીવનમાં મળે છે સૌને,ધીમે ધીમે સમજાય
આગળ પાછળની વિચારધારા,સુખસાચુ દઈ જાય
                                   ………….તાલી પડતાં તાલ મળે.
મળે જો માયા કળીયુગની,તો ચઢ ઉતર પણ થાય
જીવને મળેલ માયાએવી,જીવનમાં રાહ દોરી જાય
                                    ………….તાલી પડતાં તાલ મળે.
ભક્તિના જ્યાં મળે તાલ,ત્યાં દેહે તકલીફો જોવાય
સાચી શ્રધ્ધા રાખી જીવતાંજ,ભક્તિસુખ મળી જાય
                                     ………….તાલી પડતાં તાલ મળે.
જીવનની ઝંઝટના તાલે,ઘણું મળે ને ઘણું ખોવાય
આગળ ચાલે પ્રેમ હ્રદયનો,લય જીવને મળી જાય
                                      ………….તાલી પડતાં તાલ મળે.
સહવાસ મળે સાચા સંતનો,ત્યાં ભક્તિ પ્રેમથી થાય
માનવતાની જ્યોતમળતાં,સંસાર આ સમજાઇ જાય
                                       ………….તાલી પડતાં તાલ મળે.
દેખાદેખની કલમ ભઈ એવી,જે ના કોઇથીય  વંચાય
પડે જ્યાં પાટુ કુદરતનું,ત્યાં તાલ બધા જ સમજાય
                                       ………….તાલી પડતાં તાલ મળે.

##################################

માગવાની રીત


                           માગવાની રીત

તાઃ૫/૨/૨૦૧૧       (ગોંડલ)        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ના માગવાથી મળે ભીખ,કે ના માગવાથી સન્માન
કુદરતકેરા ન્યાયમાં જીવપર,સદા કૃપાકરે ભગવાન
                                …………. ના માગવાથી મળે ભીખ.
હાથ ધરેલા માનવીના જગે,લાયકાતે ભરાઇ જાય
માગે મણ જ્યાં જીવજગે,ના પાશેર પણ મેળવાય
લાયકાત નારહે નિરાળી,જે જીવનાકર્મથી સમજાય
મળે વર્ષા પ્રેમની શિરે,જે બે હાથથીય ના પકડાય
                                    …………ના માગવાથી મળે ભીખ.
ખોબે ખોબે ઉલેચે જીવો,જ્યાં દ્રષ્ટિ કુદરતથી દેવાય
અપંગદેહે ભીખજ માગે,જ્યાં દેખાવની ભક્તિ થાય
મુર્તિ મંદીરની માયા મળતાં,ધન પણ વેડફાઇજાય
ભરોસો રાખતા ભીખપર,આજીવ ભટક ભટક્તો જાય
                                      …………ના માગવાથી મળે ભીખ.
માગણી સાચી માનવીની,જ્યાં જન્મસફળ થઈ જાય
ભક્તિમનથી પ્રેમે કરતાં,જીવને ભક્તિરાહ મળી જાય
મળેમાયા જ્યાં જલાસાંઇની,સાર્થકજન્મ આ થઇજાય
માગણી પહેલાં જ મળે આશીશ,ત્યાં પાવનકર્મ થાય
                                         …………ના માગવાથી મળે ભીખ.

=++++++++++++++++++++++++++++++++=

કર્મની કેડી


                            કર્મની કેડી

તાઃ૫/૨/૨૦૧૧      (ગોંડલ)     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રેમ મળે પરમાત્માનો,ત્યાં પાવન કર્મ જ થાય
મોહમાયાના બંધન છુટતાં,જન્મ સફળ થઇજાય
                                 ………..પ્રેમ મળે પરમાત્માનો.
આવી આંગણે પ્રેમ મળતાં,ભક્તિદ્વાર ખુલી જાય
અંતરમા આનંદની વર્ષા,જે સ્વર્ગ સુખ દઈ જાય
નિત્ય સવારની પુંજાએજ,કર્મની કેડી પણ દેખાય
આજકાલના બંધન છુટતાં,વ્યાધીઓ ભાગી જાય
                                  ………..પ્રેમ મળે પરમાત્માનો.
કોમળતાની લહેરમળતાં,આ જીવન ઉજ્વળ થાય
માગણી મોહના દ્વાર તુટતાં,ભાગં ભાગ મટી જાય
કામદામનીવ્યાધીભાગે,જ્યાં સંતજલાસાંઇ ભજાય 
એક શ્રધ્ધા મળતાં જીવને,કુળ ઉજ્વળ થઈ જાય
                                    ………..પ્રેમ મળે પરમાત્માનો.
માનવ જન્મ લાગે સાર્થક,જ્યાં પ્રેમે ભક્તિ થાય
રાહ મળતા સંતાનને દેહે,કુટુંબ પ્રેમ મળી જાય
સન્માન સાચી રાહ મળે ત્યાં,પરમપિતા હરખાય
અણસાર મળેછે દેહને,જે પવિત્ર કર્મજ કરી જાય
                                      ………..પ્રેમ મળે પરમાત્માનો.

===============================

મઝા પડી


                                મઝા પડી

તાઃ૨૭/૨/૨૦૧૧        (આણંદ)     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મઝા પડી ભઈ મઝા પડી,સૌને મળીને મઝા પડી
     માણી લીધી ભઈ માણી લીધી,સૌની પ્રીત માણી લીધી
                                              ………..મઝા પડી ભઈ મઝા પડી.
મનથી પ્રીત મળી ગઈ,ભઈ સૌની પ્રેમે પ્રીત મળી
હૈયે હૈયા હેતે મળ્યા,ત્યાં નિર્મલ સ્નેહની નદી મળી
                                              ………..મઝા પડી ભઈ મઝા પડી.
જીવને ઉજ્વળ કેડી મળી,મમતા સૌએ માણી લીધી
આજકાલની તો માયા છુટી,હૈયેથી સાચી પ્રીત મળી
                                              ………..મઝા પડી ભઈ મઝા પડી.
આજે હું આવુ કે કાલે આવું,સમયની સીડી આ ચાલી
એક મનથી જ પકડી લેતાં,ભઈ જ્યોત પ્રેમની ઝાલી
                                              ………..મઝા પડી ભઈ મઝા પડી.
દીલડા સંગે દેહ મળ્યા,ત્યાં સુખદુઃખ બંન્ને હટી ગયા
મળતાં પ્રેમનો સાગર દેહને,જીવન સાચુ જીવી રહ્યા
                                              ………..મઝા પડી ભઈ મઝા પડી.

====================================

સુખની કેડી


                              સુખની કેડી

તાઃ૨૭/૨/૨૦૧૧     (આણંદ)    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

દુઃખો ભાગશે દુર,જ્યાં ભક્તિ છે ભરપુર
      રામનામની કેડીને લેતાં,કૃપા મળે અદભુત 
                                                ……….દુઃખ ભાગશે દુર. 
નિત્ય સવારે પુંજન,જ્યાં શ્રધ્ધાએજ થઈ જાય
જલાસાંઇની કૃપાએ,જીવને જન્મ સફળ દેખાય
ક્યાંક મળેલ આશિર્વાદ,જે સ્વર્ગ સુખ દઈ જાય
સાર્થક જીવન મળીજતાં,સુખની કેડી મળી જાય 
માયામોહ દુર ભાગતા,ઉજ્વળ આ જીવન થાય
                                                 ……….દુઃખ ભાગશે દુર.
કરતાં કામ જીવનના, સફળ સરળ થઈજ જાય 
અણસાર મળે એદેહને,જે ભક્તિ એજ મેળવાય
મારાની માયા છે અતુટ,ને મમતા પણ દેખાય
ભક્તિ સાચી કરી લેતા તો,કુદરત પણ હરખાય
બંધન જગના છુટતાં જીવને,અતુટ શાંન્તિ થાય
                                                   ……….દુઃખ ભાગશે દુર.

===============================

દીકરી દેજો


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                દીકરી દેજો

તાઃ૧૯/૨/૨૦૧૧          આણંદ        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દીકરી દેજો પ્રેમથી,જે દે સૌને સન્માન
        વાણી વર્તન સ્નેહથી કુળને,કરી જાય બલવાન
                                                     …………દીકરી દેજો પ્રેમથી.
સંસ્કાર મળેલા સાચવી,કુટુંબમાં ભળી જાય
     આંગણે આવેલ વડીલ પણ,વર્તનથી ઓળખી જાય
માન અને સન્માન મુકી,લાજ રાખી ભળી જાય
        ભક્તિ,પ્રેમ ને સંગે રાખી,પ્રેમથી સેવા કરી જાય
                                                       …………દીકરી દેજો પ્રેમથી.
કદીક નીકળેલ કડવુ વચન,કોઇનું જીવન વેડફી જાય
     ડગલે ડગલુ સાચવી જીવતાં,આ જન્મ સફળ થઈ જાય
પતિ પ્રેમની અપેક્ષાએ,કદીય માબાપને ના ભુલાય
        જન્મ સફળની સીડી મળતાં,જીવન આ ઉજ્વળ થાય
                                                       …………દીકરી દેજો પ્રેમથી.
આશાઓ રાખતાં દુર,જીવનમાં અપેક્ષા ભાગી જાય
      આશીર્વાદ મનથી મળતાં એક,જીવન આ સાર્થક થાય
ભાઇભાંડુનો સહવાસ રહે,ત્યાં સંતાન પણ હરખાય
      મળીજાય સૌનો સાથ જીવનમાં,ત્યાં દેખાવ ભાગી જાય
                                                        …………દીકરી દેજો પ્રેમથી.

———————————————————————–

     આ કાવ્ય મારા પુત્ર ચી.રવિના જીવનસાથી ના બંધનના દીવસે
પુજ્ય જલારામ બાપા અને પુજ્ય સાંઇબાબાની કૃપાથી લખેલ છે.
જે ચી.હીમાના પરિવારને પવિત્રદીવસની યાદરૂપે અમારા આણંદના
મકાનમાં પ્રેમથી અર્પણ.   લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ.      તાઃ૧૯/૨/૨૦૧૧

=========================================