જુઠાની જીત


                           જુઠાની જીત

તાઃ૨/૪/૨૦૧૧                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જુઠાનો આ જમાનો ભઈ,ના સાચુ કોઇથી બોલાય
કુદરતની આ કરામતમાં,જુઠો જગમાં જીતી જાય
                                   …………જુઠાનો આ જમાનો ભઈ.
સાચાના સહવાસમાં રહેતા,સહન ઘણુ જ કરાય
સમાજની વાંકી દ્રષ્ટિ પડતાં,જીવનેય દુઃખ થાય
સહન કરતાં જીવપર,ઇશ્વરની અસીમ કૃપા થાય
જલાસાંઇની ભક્તિએતો,મનને શાંન્તિ મળી જાય
                                   …………જુઠાનો આ જમાનો ભઈ.
સતયુગમાં સત્યનો સાથ.ને કળીયુગમાંતો જુઠાઇ
શબ્દની ના કીંમત જગમાં,જ્યાં ખરૂખોટુ ભટકાય
મળતો આવી પ્રેમ દેખાવનો,તો જીવ ભટકીજાય
અંત તેનો અવળો આવે,ના કોઇને આ સમજાય
                                 …………..જુઠાનો આ જમાનો ભઈ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

બાળપણની યાદ


                         બાળપણની યાદ

 તાઃ૨/૪/૨૦૧૧                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કુદરતની કલમ છે ન્યારી,જે જીવની કૃપાએ લખાય
કર્મબંધન છે દેહના સંબંધ,એતો અવનીએ સમજાય
                                      ………..કુદરતની કલમ છે ન્યારી.
મળે માતાનો અમુલ્ય પ્રેમ,જ્યાં બાળક દેહ કહેવાય
સમજણનો સથવાર મળતાં, જીવ કર્મથી જ બંધાય
વ્હાલ મળે માતાના ખોળે,ના સંતાનથી કદી ભુલાય
સંસ્કારનીકેડી ઉજ્વળબને,જે માના આશીર્વાદેલેવાય
                                     …………કુદરતની કલમ છે ન્યારી.
ભીનુ કોરુ ના પારખે બાળક,ત્યાં માના હાથ સ્પર્શાય
રાતદીનનો નાસહવાસ દેહને,ત્યાં ધોડીયુ હાલી જાય
ભીનીઆંખ જોતા સંતાનની,માની મમતા વર્ષી જાય
આવે યાદ બાળપણની જીવને,એ કોઇથીય નાછોડાય
                                        …………કુદરતની કલમ છે ન્યારી.

=========================================