જુઠાની જીત


                           જુઠાની જીત

તાઃ૨/૪/૨૦૧૧                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જુઠાનો આ જમાનો ભઈ,ના સાચુ કોઇથી બોલાય
કુદરતની આ કરામતમાં,જુઠો જગમાં જીતી જાય
                                   …………જુઠાનો આ જમાનો ભઈ.
સાચાના સહવાસમાં રહેતા,સહન ઘણુ જ કરાય
સમાજની વાંકી દ્રષ્ટિ પડતાં,જીવનેય દુઃખ થાય
સહન કરતાં જીવપર,ઇશ્વરની અસીમ કૃપા થાય
જલાસાંઇની ભક્તિએતો,મનને શાંન્તિ મળી જાય
                                   …………જુઠાનો આ જમાનો ભઈ.
સતયુગમાં સત્યનો સાથ.ને કળીયુગમાંતો જુઠાઇ
શબ્દની ના કીંમત જગમાં,જ્યાં ખરૂખોટુ ભટકાય
મળતો આવી પ્રેમ દેખાવનો,તો જીવ ભટકીજાય
અંત તેનો અવળો આવે,ના કોઇને આ સમજાય
                                 …………..જુઠાનો આ જમાનો ભઈ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: