સૌરાષ્ટ્રનુ પાણી


      સૌરાષ્ટ્રનુ પાણી

તાઃ૮/૪/૨૦૧૧          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પાણી પીધુ સૌરાષ્ટ્રનું,ત્યાં શુરવીરતા આવી ગઈ
માનવતાની મહેંક મળતાં,હું શુરવીર બન્યો ભઇ
        .........પાણી પીધુ સૌરાષ્ટ્રનું.
સાચાને સહકાર દેવાને,જુઠાને કચડી દેતો અહીં
સ્નેહ મળતા સહવાસીઓનો,હું મઝામાણતો ભઈ
નિર્મળપ્રેમ નામાગે મળતો,મળે સોપાને સન્માન
કોણકોને દે સહારો જીવનમાં,એ નામને સમજાય
        .........પાણી પીધુ સૌરાષ્ટ્રનું.
કંકુ ચાંલ્લો કપાળે કરતાં,કોઇથી મને નાઅડાય
શુરવીરતાની છે નીશાની,ના કોઇથી જગે ડરાય
સમજણ એતો સાચી છે,કે નિર્દોષને સહાય થાય
બનો સહારો અબળાનો,આજન્મ સફળ થઈજાય
       ..........પાણી પીધુ સૌરાષ્ટ્રનુ.

---=-=-=-=-=-=-=-=-===-=-=-=-==-=-==-=-=

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: