અટારીએથી


                           અટારીએથી

તાઃ૧૭/૪/૨૦૧૧                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અભિનયની અટારીએથી,કલાને પરખાઇ જાય
કરી લીધેલા પાત્રથી જ,ઓળખાણ બીરદાવાય
                            ………….અભિનયની અટારીએથી.
મન મક્કમ ને શ્રધ્ધાએ,સદા સફળતા સહેવાય
મળી ગયેલા માનમાં,તેની લાયકાત છાઇ જાય
શબ્દેશબ્દની સાંકળમાં,બીજી કલાઓ મળી જાય
અંતે આનંદ હૈયે થાય,જે ના શબ્દથીય પરખાય
                              ………….અભિનયની અટારીએથી.
પ્રેક્ષક જોતા મઝા પડે,ત્યાં અટારીઓય ઉભરાય
મેળવેલ કળાની કેડીતો,આભારથી છલકાઇ જાય
ડગલુ માંડેલ સોપાન પર,ચાર ચાંદ લાગી જાય
ઉત્તમ મળેલ કૃપામાતાની,જે કલામાં દેખાઇજાય
                                ………….અભિનયની અટારીએથી.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-