સંભારણા


                                સંભારણા

તાઃ૨૫/૪/૨૦૧૧                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવી યાદ મને ઉંમરે,જ્યાં મળ્યો તારો મને સાથ
જીવનની ઉંચી નીચી કેડીએ,તેં સદા દીધો સહવાસ
                                    …………..આવી યાદ મને ઉંમરે.
સમય સાચવી ચાલતી હતી,પળપળ મને છે યાદ
સંતાનનો સહવાસ હતો તોય,રાખતી મારી સંભાળ
સવાર સાંજને સાચવી લેતી,કરતી તું મારી દરકાર
ભુલી શકુના આદેહથી તને,ઉજ્વળ કર્યા તેં ઘરબાર
                                      ………….આવી યાદ મને ઉંમરે.
કદીકસુખ તો કદીકદુઃખ,તેં રાખી સદાય મારી લાજ
સંસ્કાર સાચવી રહી જીવનમાં,મળી ગઈ મને આજ
ભુલાય કદીક સંતાનવર્તને,નાભુલાય તારોએ સાથ
ખુશીના આંસુ આવે આંખે,ત્યાં આચુંદડી ઢંકાઇ જાય
                                        ………….આવી યાદ મને ઉંમરે.

—————————————————–

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: