અમે ક્યાં?….


                            અમે ક્યાં?……..

તાઃ૩૦/૫/૨૦૧૧                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભારતમાં જ્યારે માબાપ એરપોર્ટ પર આવ્યા
              ત્યારે મનમાં ઉત્સાહ ઉમંગ અને
                             પ્રેમ હતો,,,,,કે અમેરીકામાં
દીકરો પ્રેમ આપશે…….
                  ……..વહુ અમારો પ્રેમ લેશે
        …….અને સંતાન સૌનો પ્રેમ વહેંચશે……
મનમાં વિચારોના વમળમાં મુસાફરી પુરી થઇ
           તેનો માબાપને ખ્યાલ પણ ના રહ્યો.
     ભગવાન પર શ્રધ્ધા રાખી પારકી ભુમી પર
                         પગ મુક્યો.

બાર વર્ષ બાદ દેહના સંબંધીને
                 મળતાં
હાય…..સાંભળી મનને મારી લીધુ??????
               મારી પત્નીએ આંખનો અણસાર કર્યો…… 
        સવારનો સમય હતો.
                    દીકરો એકલો જ લેવા આવ્યો હતો.
શનિવારની શીતળતા તો મળી ગઈ.
                  પણ ના વહુ કે સંતાન દીઠા???????

$……………………………………………………/

નીલ ગગન


.

.

.

.

.

.

.

.

.                               નીલ ગગન

તાઃ૨૯/૫/૨૦૧૧                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નીલ ગગનની મહેંર મળતાં,જીવો અવનીએ ઉઠી જાય
નિર્મળ સ્નેહની જ્યોત નિરખતાં,આ આંખો પવિત્ર થાય
એવી કુદરતની આલીલા,જગમાં સમજદારથી સમજાય
                                    …………નીલ ગગનની મહેંર મળતાં.
પંખીડાનો કલરવ દે મધુરતાં,ના માનવીથી કદી દેવાય
મળતી માનવતા મળેલદેહને,જે પાવનકર્મે જ મેળવાય
મધુરતાની મહેંકમળે દેહને,જ્યાં પાવન કર્મોને સચવાય
આંગણે આવતાં પ્રભુ પ્રેમને,સાચી ભક્તિએ જ સહેવાય
                                    …………નીલ ગગનની મહેંર મળતાં.
મન માન્યતા વાણીવર્તન,પ્રેમ સાથેલાગણી ભળી જાય
શાંન્તિ આવી ખોલે દ્વાર,ત્યાં મળે નિખાલસ પ્રેમ અપાર
જીવનીજ્યોત અખંડ જલે,જ્યાં પુ.સંત જલાસાંઇ ભજાય
નીલગગનની નિર્મળતાજોતાં,પાવનકર્મ સદા થઈ જાય
                                       ………..નીલ ગગનની મહેંર મળતાં.

================================

જલાબાપા


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          જલાબાપા

તાઃ૨૮/૫/૨૦૧૧                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જય જય જલારામ બાપા, જય જય જલારામ
નિર્મળ ભાવથી આરતી કરતા,વંદન જલારામ
                                ……….બાપા જય જય જલારામ.
નિત્ય સવારે વંદન કરું,મા વિરબાઇ ને જલારામ
ભક્તિભાવને રાખી હૈયે,સદા સ્મરણ કરું દીનરાત
ઉજ્વળ જીવન દેહને દેજો,સ્વીકારજો ભક્તિ આજ
આવજોઆંગણે સદાઅમારે,જીવને મુક્તિદેવા કાજ
                                  ………બાપા જય જય જલારામ.
આશા એક અંતરની છે,ઉજ્વળ કરજો ઘરના દ્વાર
મોગરાની એક મહેંકમળતાં,પાવન ઘર થઈ જાય
માતા વિરબાઇ આશીશ દેજો,સંતાનને દેજો સાથ
થાય ભક્તિ પવિત્રમનથી,જીવને મળે મુક્તિ દ્વાર
                                ……….બાપા જય જય જલારામ.
અંતરના અજવાળા ખોલી,દેજો ભક્તિનો સંગાથ
મન,કર્મ,વચન સાચવીને,પકડજો ભક્તિએ હાથ
ભુલચુક જો આસંતાન કરે,તો દેજો એક અણસાર
જન્મસફળની રાહ બતાવી,દેજો કરૂણા અપરંપાર
                                ………..બાપા જય જય જલારામ.

=============================

મા સંતોષી


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                             મા સંતોષી

તાઃ૨૭/૫/૨૦૧૧                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મા સંતોષીની આરતી કરતાં,હૈયે અનંત આનંદ થાય
શુક્રવારની સવાર નિરાળી,ઘરમાં ધુપ દીપ થઈ જાય
………મા સંતોષીની આરતી કરતાં.
ઘંટારવનો નાદ સાંભળી,મા કૃપાએ પ્રેમ મળી જાય
મનને શાંન્તિ ઉજ્વળજીવન,જગે જન્મ સાર્થક થાય
માતારા ચરણોમાંવંદન,દંડવતકરતાં મનડું હરખાય
શીતળતા અંતરમાં મળતાં,મા પાવનઘર થઈજાય
………મા સંતોષીની આરતી કરતાં.
ચુંદડી ચોખા કંકુ ગંગાજળ,મા તારા ચરણોમાં ધરાય
સ્વીકારજે મા શ્રધ્ધા અમારી,જે કર્મ સાર્થક કરીજાય
માતારી એકનજર પડેતો,પ્રદીપનુ જીવન ધન્યથાય
મોહમાયાના બંધન તુટતાં,આ જન્મ સફળ થઈજાય
………મા સંતોષીની આરતી કરતાં.

*********************************************

શોધ પ્રેમની


                           શોધ પ્રેમની

તાઃ૨૭/૫/૨૦૧૧                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પ્રેમ શોધવો ક્યાં જગતમાં,ના કોઇનેય સમજાય
પાવનકર્મ કરતાં જીવનમાં,ઉજ્વળકર્મ થઈ જાય
                                  ………પ્રેમ શોધવો ક્યાં જગતમાં.
શોધ કરતા હોય જીવનમાં,જે આંગણે આવેલ હોય
મતીની ગતી પણ ન્યારી,જે જીવની સમજણ હોય
કરતાંનાના કામ મનથી,ત્યાં સધ્ધરતા આવી હોય
ના મોટા મોહની માયા,જ્યાં અંતરનો જ પ્રેમ હોય
                               ………..પ્રેમ શોધવો ક્યાં જગતમાં.
કરતાં દેખાવના કામ,જે દેહથી જીવનમાં થતાં હોય
ના તેમાં નિર્મળતા કે પ્રેમ,જે ઉધારમાં મળતા હોય
લાગણી પ્રેમ એઅંતરના,જે સાચો સથવારો જ હોય
આવી આંગણે પ્રેમ જમળે,જ્યાં વડીલને વંદન હોય
                              …………પ્રેમ શોધવો ક્યાં જગતમાં.
મમ્મી ડેડીની કેડી મળે,ત્યાં દેખાવ જ મળતો હોય
હાયહાયની છે આરામાયણ,જ્યાં બાયજ થતું હોય
સંતાનનો ના સાથ મળે,ના માબાપનુ જીવન હોય
મતીગતીની શોધમાંરહેતા,જીવે જન્મોનાબંધનહોય
                              ………… પ્રેમ શોધવો ક્યાં જગતમાં.

૦))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))૦

નજર પડી


                             નજર પડી

તાઃ૨૬/૫/૨૦૧૧                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દેહનો સાર્થક જન્મ થાય,જ્યાં કૃપા પ્રભુની થાય
સફળતા પર નજર પડે,ત્યાં થતાંજ અટકી જાય
                                  ………..દેહનો સાર્થક જન્મ થાય.
બંધ આંખે સ્મરણ કરતાં,જીવનમાં રાહ મળી જાય
આડી અવળી વ્યાધીઓથી,માનવદેહ ઉગરી જાય
મનને મળતી ચિંતાઓમાં,ભક્તિદ્વાર બચાવી જાય
નિર્મળતાનો પ્રવાહ મળતાંજ,આ જન્મ સફળ થાય
                                 ………….દેહનો સાર્થક જન્મ થાય.
સગાં સંબંધીઓનો પ્રેમ,જે દેખાવમાં ચાલતો જાય
સમજે સંબંધી સારી વાત,પણ એ જ બગાડી જાય
ભેદ નજરનો જાણે સૌ,નિર્મળ છોને એ દેખાઇ જાય
આવે જીવનમાં વ્યાધીઓ,ત્યાં નજર નડી સમજાય
                                   ………… દેહનો સાર્થક જન્મ થાય.

++++++++++++++++++++++++++++++++

મને મળી


                               મને મળી

તાઃ૨૫/૫/૨૦૧૧                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

રીધ્ધી સીધ્ધીને પામવા,સરળ ભક્તિ થઈ જાય
જીવન ઉજ્વળ કરવા,મને જલાસાંઇ મળી જાય
                                  …………રીધ્ધી સીધ્ધીને પામવા.
પ્રભાતના પહેલા કિરણે,મનથી પુંજન અર્ચન થાય
ૐ નમઃ શિવાય શબ્દથી,જીવને શાંન્તિ મળી જાય
                                   …………રીધ્ધી સીધ્ધીને પામવા.
ગણેશ વંદન કરતાં ઘરમાં,પુષ્પ અર્પણ થતાં જાય
ૐ ગં ગંણપતયે નમઃ સ્મરતાં,ભક્તિરાહ મળીજાય
                                    …………રીધ્ધી સીધ્ધીને પામવા.
સાંઇનાથાય નમઃ સાંભળતા,સાંઇબાબા સ્મરણ થાય
પ્રેમની સાચીરાહ મળતાં,પ્રભુ કૃપાજીવને મળી જાય
                                   ………….રીધ્ધી સીધ્ધીને પામવા.
આનંદનો ગરબો સાંભળતાં,મા બહુચરાજી રાજી થાય
સર્વ સુખની સીડી મળે,જ્યાં કુટુંબનો પ્રેમ મળી જાય
                                     ……….. રીધ્ધી સીધ્ધીને પામવા.
અન્નદાનની રીત ન્યારી,જગતમાં જલારામથી જાણી
વિરબાઇમાતાની શ્રધ્ધાએ,સકળ જગતમાં એ વ્યાપી
                                   …………..રીધ્ધી સીધ્ધીને પામવા.
શ્રધ્ધારાખી ભક્તિકરતાં,મોહમાયા જીવથી જાયભાગી
પગલેપગલુ પાવન થતાં,ઉજ્વળ આવતી કાલ મળી
                                      …………રીધ્ધી સીધ્ધીને પામવા.
ૐ બંબુધાય નમઃ સ્મરતાં,આવતીકાલ ઉજ્વળ દીઠી
પરમાત્માની એકનજરથી,મુક્તિ જીવને આ ધરતીથી
                                       …………રીધ્ધી સીધ્ધીને પામવા.

===============================